​Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Acute Zorg.​ De informatiestandaard Acute Zorg is gebaseerd op de richtlijn 'Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp​’. ​

Release 1.0 i​​nformatie-overdracht​ van ambulance naar spoedeisende hulp (SEH)​

Deze versie blijft actief totdat de laatste ambulanceregio of ziekenhuis de actuele versie operationeel heeft.

​​Professionele sa​menvatting van huisarts naar spoedeisende hulp (SEH), ambulance of meldkamer​

​​Pre-release

​Alle gepubliceerde versies

​Functioneel ontwerpART-DEC​OR (oa dataset)​ART-DECOR (HTML,
schematron en XML)


​Rapportage van spoedeisende hulp (SEH), ambulance of meldkamer naar huisarts

​​Pre-release

​Alle gepubliceerde versies

​Functioneel ontwerpART-DEC​OR (oa dataset)​ART-DECOR (HTML, 
schematron en XML)

reacties