Informatiestandaarden

informatiestandaard informatieoverdracht acute zorg 2018 2019

Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Acute Zorg.​ Gestandaardiseerde elektronische overdracht zorgt ervoor dat acute zorgverleners direct zijn geïnformeerd over de medische situatie van de patiënt, zich sneller kunnen voorbereiden op de komst van de patiënt en tijdwinst kunnen behalen.

De informatiestandaard Acute Zorg is gebaseerd op de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp​’. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse vereniging voor gebruikersverenigingen van huisartseninformatiesystemen (NedHIS) hebben in samenwerking met Nictiz de richtlijn gerealiseerd. De richtlijn maakt samenwerking tussen acute zorgverleners inzichtelijk en geeft richting voor de elektronische gegevensuitwisseling. De meest recente versies staan op deze pagina. De vorige versies vindt u in release 2018​.

Informatie-overdracht​​ van ambulance naar spoedeisende hulp (SEH)

​Rele​ase 2.1

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML en XML)

De actuele versie van de informatie-overdracht van ambulance naar spoedeisende hulp is 2.1. Deze versie vervangt de vorige versie.  Voor de uitwisseling wordt een HL7 CDA document gebruikt.

(Triage)verwijzingen​

​Rele​ase 1.3

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML en XML)

De actuele versie van de (triage)verwijzingen is 1.3. Voor de uitwisselingen worden HL7 CDA documenten gebruikt.

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn​.​