Informatiestandaarden

BITS

Door Nictiz is een tool ingericht om het beheer van standaarden en de bevindingen van kwalificaties te ondersteunen. De naam van deze tool is BITS (Beheer Informatie- en Terminologie Standaarden), een Nictiz inrichting van het product JIRA van Atlassian. In deze tool is het mogelijk wijzigingsverzoeken met betrekking tot de standaard en kwalificatiebevindingen te registreren.

Om in te kunnen loggen in BITS is een inlogaccount nodig. Alle personen die betrokken zijn bij een kwalificatietraject en/of het beheer van een standaard krijgen een inlogaccount voor BITS. Zij zien bij inloggen enkel de projecten terug waarin zij een rol vervullen. Afhankelijk van de rol is het mogelijk bepaalde handelingen in BITS al dan niet uit te voeren.​​​​​

BITS voor beheer van standaarden

Voor het beheer van standaarden wordt BITS gebruikt om wijzigingsverzoeken in te registeren en af te handelen. De wijzigingsverzoeken doorlopen in BITS een zogeheten workflow. Deze workflow is gebaseerd op de verschillende deelprocessen zoals beschreven in het generiek model​ voor het beheer van standaarden in de zorg. In de onderstaande figuur is de workflow weergegeven:

Klik hier voor een korte toelichting op de bovenstaande workflow. Zie ook de gebruikershandleiding BITS voor beheer standaarden.​​​​​

BITS voor kwalificaties

Voor kwalificaties wordt BITS gebruikt om kwalificatiebevindingen in te registreren en af te handelen. De kwalificatiebevindingen doorlopen een zogeheten workflow, waarmee het kwalificatieproces zo optimaal mogelijk ondersteund wordt. In de onderstaande figuur is de workflow weergegeven:

Klik hier voor een korte toelichting op de bovenstaande workflow. Zie ook de gebruikershandleiding BITS voor kwalificatiebevindingen.​

BITS voor SNOMED CT

BITS wordt tevens gebruikt om wijzigingsverzoeken op het terminologiestelsel SNOMED CT te registreren en af te handelen. De wijzigingsverzoeken doorlopen een zogeheten workflow, waarmee het beheerproces optimaal ondersteund wordt. In de onderstaande figuur is de workflow weergegeven:

Klik hier​ voor een korte toelichting op de bovenstaande workflow. Zie ook de gebruikershandleiding BITS voor SNOMED CT​.