Informatiestandaarden

Geboortezorg

​PWD-standaard

Het PWD is een Nederlandse informatiestandaard voor de gezondheidszorg en is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN). De afkorting staat voor Perinataal Woordenboek & Dataset. De standaard zorgt ervoor dat belangrijke informatie over een zwangerschap gedeeld kan worden tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, echoscopisten, verpleegkundigen en onderzoekers die direct betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere en haar kind, en die betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering van verloskundige zorg. De ontwikkelde PWD-standaard wordt op dit moment niet alleen gebruikt voor (acute) gegevensuitwisseling, maar vormt ook de basis voor de berichten aan het RIVM en de Perinatale Registratie (Perined).

Publicatie 3.0 Neonatologie

De publicatie van versie 3.0 bevat alleen de dataset en transactie voor de kinderartsen. Met deze versie kunnen neonatologen nu de registratie van LNR vervangen met een kernset bericht voor kinderartsen naar Perined. Deze versie maakt waar mogelijk gebruik van de zorginformatie bouwstenen (ZIB’s), zodat hergebruik van in het primaire proces vastgelegde data vergemakkelijk wordt. Versie 3.0 wijkt dus af van de oorspronkelijke datamodellen van versie 2.3.3. Deze ontwikkeling wordt dan ook gezien als een parallelle ontwikkeling in de harmonisering van PWD met ZIB’s. Nictiz streeft ernaar om in versie 3.2 de gehele dataset op ZIB’s te baseren.

In deze publicatie zijn de besluiten van de redactieraad voor de Geboortezorg van 17 juni 2019 meegenomen. De publicatie bevat ook een patch voor PWD versie 2.3.4. Voor informatie over deze patch volgt u deze link.

Het daarbij behorende functioneel ontwerp vindt u in de documentenfolder van de gegevensrichtlijnen. Voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen wordt naar de release notes onder het tabblad projectinformatie onder het ART-DECOR icoon verwezen.

Nictiz heeft diverse tools gemaakt om ICT-leveranciers te ondersteunen bij het ontwikkelen van software. In de eerste plaats zijn er de schematrons, waarmee validaties uitgevoerd kunnen worden (zie link achter het icoon van schematron <SCH> hierboven). U kunt natuurlijk ook uw gegevensuitwisseling testen in de testomgeving van ART-DECOR. Neem hiervoor contact op met Maarten Ligtvoet.

Nieuw zijn de transformatie tools om vanuit een XML-bestand het kernsetbericht voor Perined in het juiste format van HL7v3 te transformeren en de PDF generator waarmee een acute overdracht bericht in het uniforme layout van PWD uit een HL7v3 bericht gegenereerd kan worden. Deze tools vindt u op een GitHub platform.

In het PWD programma zijn afspraken gemaakt over de informatiestandaard voor de geboortezorg, de privacy en toestemmingskader en het beheer van de informatestandaarden. De afspraken hierover staan in de onderstaande documenten beschreven:

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.