Informatiestandaarden

Geboortezorg 2.3.2

Functioneel ontwerp
Het functioneel ontwerp staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.

De publicatie van versie 2.3.2 is een patch op de publicatie van 2.3 van december 2016. In deze patch zijn de besluiten van de redactieraad voor de Geboortezorg van 14 september 2017 meegenomen. De AGB code is toegevoegd voor de verwerking van de subset screening (onderdeel van de kernset). Bij de actue overdracht is nu alleen PDF formaat gewenst voor de groeicurven.

Vanaf 10 december 2020 is versie 2.3.5 de gangbare versie.

Het bij 2.3.2 behorende functioneel ontwerp vindt u in de documentenfolder van de gegevensrichtlijnen​.  Voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen wordt naar de release notes onder het tabblad projectinformatie onder het ART-DECOR icoon verwezen.

​Nictiz heeft diverse tools gemaakt om ICT-leveranciers te ondersteunen bij het ontwikkelen van software. In de eerste plaats zijn er de schematrons, waarmee validaties uitgevoerd kunnen worden (zie link achter het icoon van schematron <SCH> hierboven). U kunt natuurlijk ook uw gegevensuitwisseling testen in de testomgeving van ART-DECOR.  Neem hiervoor contact op met Maarten Ligtvoet.

Nieuw zijn de transformatie tools om vanuit een XML-bestand het kernsetbericht voor Perined in het juiste format van HL7v3 te transformeren en de PDF generator waarmee een acute overdracht bericht in het uniforme layout van PWD uit een HL7v3 bericht gegenereerd kan worden.  Deze tools vindt u op een GitHub platform.

In het PWD programma zijn afspraken gemaakt over de informatiestandaard voor de geboortezorg, de privacy en toestemmingskader en het beheer van de informatestandaarden. De afspraken hierover staan in de onderstaande documenten beschreven:

Informatie over de oudere versie vindt u hier: 2.2.7

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.