Informatiestandaarden

Geboortezorg 2.3.3

Functioneel ontwerp
Het functioneel ontwerp staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.

De publicatie van versie 2.3.3 is een patch op de publicatie van 2.3.2 van november 2017.

Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 (voor Perined). Met effect op functionele transactie én bericht templates.

 • Issue 1040: Na verwerking van issue 846 waren bij indicatie primaire sectio onterecht twee opties in de valueset blijven staan (die alleen van toepassing zijn voor secundaire sectio). Dit is hersteld in dataset 2.3 én bericht templates voor Kernset Geboortezorg 2.3.
 • Issue 1056: Diagnose bevalling: IUVD bestond wel als reden verwijzing, maar kon niet opgenomen worden bij de diagnose bevalling onder bevalling. Dit is hersteld. Heeft zowel effect op functioneel (extra items in kernset) als op bericht templates.

Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 (voor Perined) én op Subset screening 2.3 (voor RIVM). Met effect op bericht templates.

 • Issue 1060: Na verwerking van issue 996 was Hydrops foetalis toegevoegd bij congenitale afwijking. Dit was nog niet doorgevoerd in de bericht templates en is nu alsnog doorgevoerd.

Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 (voor Perined). Met effect op bericht templates.

 • Issue 1041: Verwijsdetails (template 901046). Volgens xsd komt eerst performer dan author. In het template stonden deze elementen andersom genoemd. Dit is hersteld in het nieuwe template 901098.
 • Issue 1042: Template 900936 voor diabetes specificeerde onnodig een id element. Dit is hersteld.
 • Issue 1043: Template 900960 – Overige aandoeningen, dit mag in Kernset ook zonder toelichtende tekst worden meegegeven, maar het template was te streng. Het template 900960 is daarom versoepeld.
 • Issue 1044: Template voor (Reden verwijzing)/ obstetrische anamnese/infectie en Reden verwijzing/zwangerschap was verkeerd gekoppeld. Gekoppeld was template 900950, dit is hersteld naar het juiste template: 900975. Hiervoor zijn nieuwe templates (ids) aangemaakt omdat deze wijzigingen niet backwards compatible zijn.
 • Issue 1045: Template voor Reden verwijzing/zwangerschap (901051) had een verkeerde SNOMED code. Dit is hersteld in een nieuw template (901100).
 • Issue 1046: Template 901057 – Conditie Perineum Postpartum als verwijsreden had een verkeerd templateId. Hersteld in nieuw template: 901104.
 • Issue 1047: Template voor Reden Verwijzing/Bevalling: de overbodige organizer/id is uit het template verwijderd. Vanwege backwards compatibility nieuw template 901099 gemaakt (oude template 901056).
 • Issue 1052: Diagnose deze zwangerschap: refereerde naar verkeerd template voor IUVD. Het item ‘vermoeden iuvd op basis van’ kon niet meegegeven worden. Dit is hersteld.
 • Issue 1053: Wijze waarop baring begon en interventie begin baring zijn van elkaar losgekoppeld sinds issue 874. Dit was onterecht nog niet doorgevoerd in de bericht templates. Nu alsnog gedaan.
 • Issue 1055: Ten gevolge van issue 908 is Bijstimulatie een kindspecifiek gegeven worden in dataset 2.3. Dat was onterecht nog niet doorgevoerd in de bericht templates voor Kernset 2.3. Dit is hersteld.
 • Issue 1057: Template voor Reden Verwijzing/Bevalling: er stond een verkeerde SNOMED code in het template. Dit is hersteld in het nieuwe template 901099 (oude template 901056).
 • Issue 1058: Template voor Type partus verwees nog naar een oude valueset. Dit is hersteld.
 • Issue 1059: Conditie perineum kon onterecht maxx 1 keer worden meegegeven. Dit is hersteld naar 0..*.
 • Issue 1061: Template 901092 – Diagnose deze zwangerschap – had een verkeerd templateId gedefinieerd. Dit is hersteld.
 • Issue 1063: Bij template voor overige interventies (900893) was een verkeerde waardelijst gekoppeld. Dit is hersteld.

Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 (voor Perined). Functionele omschrijving, geen effect op bericht templates.

 • Issue 1051: Bij zwangerschap/diagnose/liggingsafwijking ontbrak een terminologie koppeling voor het concept. Dit is hersteld.
 • Issue 1054: Omschrijving van de conditie bij zorgaanbieder identificatie bij verwijzing van/naar was niet duidelijk. Dit is verbeterd.
 • Issue 1062: Type partus bij obstetrische anamnese erfde onterecht nog van type partus in dataset 2.2. Type partus is echter aangepast in dataset 2.3 met issue 967 en de bijbehorende templates in issue 1058. Dit is nu ook hersteld in de dataset bij obstetrische anamnese.

Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 én Kernset 2.2 (voor Perined). Met effect op bericht templates.

 • Issue 1019: Bij obstetrische anamnese / diagnose / afwijkende groei foetus stond de contextConductionInd ten onrechte op ‘true’. Dit is hersteld in Kernset 2.3 in het nieuwe template 901095: contextConductionInd moet nu false staan. In Kernset 2.2 wordt in het bestaande template 900966 nu zowel ‘true’ als ‘false’ geaccepteerd om redenen van backwards compatibiliteit.

Wijziging met effect op Kernset Geboortezorg 2.3 én Kernset2.2 (voor Perined). Functionele wijziging, geen effect op bericht templates.

 • Issue 1049: Bij partusnummer is losgelaten dat deze precies 6 lang moet zijn. Een lengte van minimaal 1 en maximaal 30 is nu gespecificeerd vanaf dataset 2.2. De templates controleerden hier niet op en zijn niet aangepast.

Wijziging met effect op Kernset 2.2 (Perined). Functionele wijziging, geen effect op bericht templates.

 • Issue 1050: Er ontbrak een conditie voor interventies begin baring in de transactie, de conditie stond alleen omschreven bij de datasetomschrijving van het concept. De conditie is nu ook toegevoegd in de transactie Kernset 2.2. Dit is alleen op functioneel niveau, geen effect op de bericht templates. In de bericht templates was deze conditie wel toegepast.

Vanaf 1 maart 2018 is versie 2.3.3 de gangbare versie.

Nictiz heeft diverse tools gemaakt om ICT-leveranciers te ondersteunen bij het ontwikkelen van software. In de eerste plaats zijn er de schematrons, waarmee validaties uitgevoerd kunnen worden (zie link achter het icoon van schematron <SCH> hierboven). U kunt natuurlijk ook uw gegevensuitwisseling testen in de testomgeving van ART-DECOR.  Neem hiervoor contact op met Maarten Ligtvoet.

Er zijn transformatie tools beschikbaar om vanuit een XML-bestand het kernsetbericht voor Perined in het juiste format van HL7v3 te transformeren en de PDF generator, waarmee een acute overdracht bericht in het uniforme layout van PWD uit een HL7v3 bericht gegenereerd kan worden.  Deze tools vindt u op een GitHub platform.

In het PWD-programma zijn afspraken gemaakt over de informatiestandaard voor de geboortezorg, de privacy en toestemmingskader en het beheer van de informatestandaarden. De afspraken hierover staan in de onderstaande documenten beschreven:

Informatie over de oudere versie vindt u hier: 2.3.2

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.