PWD versie 3.0.1 Neonatologie

De publicatie van versie 3.0 bevat alleen de dataset en transactie voor de kinderartsen. Met deze versie kunnen neonatologen nu de registratie van LNR vervangen met een kernset bericht voor kinderartsen naar Perined. Deze versie maakt waar mogelijk gebruik van de zorginformatie bouwstenen (zibs), zodat hergebruik van in het primaire proces vastgelegde data vergemakkelijk wordt. Versie 3.0 wijkt dus af van de oorspronkelijke datamodellen van versie 2.3. Deze ontwikkeling wordt dan ook gezien als een parallelle ontwikkeling in de harmonisering van PWD met zibs.

In de publicatie van 29 april 2020 zijn de besluiten van de redactieraad voor de Geboortezorg van 17 juni 2019 meegenomen. Daarna zijn in deze versie PWD 3.0.1 nog 32 wijzigingen aangebracht. De uitgebreide release notes vindt u hier.

Dit is de actuele versie van de kernset Neonatologie voor Perined. Deze versie vervangt versie 3.0.0.