PWD versie 3.1.1 Kraamzorg

De publicatie van versie 3.1.1 bevat alleen een dataset voor de kraamzorg. De dataset PWD 3.1.1 is het conceptuele datamodel voor de kraamzorg, waarin zoveel mogelijk zorginformatiebouwstenen (zibs) zijn meegenomen. Dit maakt de weg vrij voor hergebruik van in het primaire proces vastgelegde data, bijvoorbeeld gegevens van de verloskundigen of ziekenhuizen, dat aan kraamzorg wordt geleverd. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap in de harmonisering van PWD met zibs.

In deze publicatie worden nog geen scenario’s of transacties beschreven. Dit gebeurt in de volgende slag van de ontwikkeling van de standaard in overleg met de focusgroep kraamzorg.

In de publicatie van 22 oktober 2020 zijn de besluiten van de Autorisatieraad voor de Geboortezorg van 1 oktober 20202 meegenomen. De uitgebreide release notes vindt u hier.