Roadmap van versies

Met de stakeholders in de geboortezorg wordt een roadmap voor de versies afgesproken. De roadmap geeft niet alleen aan wanneer een nieuwe versie geïntroduceerd kan worden, maar ook wanneer oudere versies niet meer ondersteund worden. Alleen dan kunnen wij de interoperabiliteit waarborgen.