Informatiestandaarden

Geboortezorg 2.3.4

​PWD-standaard

Het Perinataal Woordenboek & Dataset (PWD) is een Nederlandse informatiestandaard voor de gezondheidszorg en is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN). De standaard zorgt ervoor dat belangrijke informatie over een zwangerschap gedeeld kan worden tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, echoscopisten, verpleegkundigen en onderzoekers die direct betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere en haar kind, en die betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering van verloskundige zorg. De ontwikkelde PWD-standaard wordt op dit moment niet alleen gebruikt voor (acute) gegevensuitwisseling, maar vormt ook de basis voor de berichten aan het RIVM en de Perinatale Registratie (Perined).

Deze publicatie is een patch op versie 2.3.3 en is vanaf 26 september 2019 de meest actuele versie van PWD 2.3. De patch heeft betrekking op meldingen van IT leveranciers en bevat tevens een wijziging in het counselingsbericht voor Peridos. In de release notes onder het tabblad projectinformatie vindt u de details van deze wijzigingen. PWD versie 2.3.3 is opwaarts compatibel met PWD versie 2.3.4. Voor de aanlevering van de kernset aan Perined en Peridos is PWD versie 2.3.4 de gangbare versie.
Het daarbij behorende functioneel ontwerp vindt u in de documentenfolder van de gegevensrichtlijnen. Voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen wordt naar de release notes onder het tabblad projectinformatie onder het ART-DECOR icoon verwezen.
Informatie over de vorige versie 2.3.3 vindt u hier.

In het PWD programma zijn afspraken gemaakt over de informatiestandaard voor de geboortezorg, de privacy en toestemmingskader en het beheer van de informatiestandaarden. De afspraken hierover staan in de onderstaande documenten beschreven:

Klik hier voor meer informatie over oudere versies.

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.