Informatiestandaarden

Geboortezorg 2.3.5

​PWD-standaard

Het Perinataal Woordenboek & Dataset (PWD) is een Nederlandse informatiestandaard voor de gezondheidszorg en is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN). De standaard zorgt ervoor dat belangrijke informatie over een zwangerschap gedeeld kan worden tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, echoscopisten, verpleegkundigen en onderzoekers die direct betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere en haar kind, en die betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering van verloskundige zorg. De ontwikkelde PWD-standaard wordt op dit moment niet alleen gebruikt voor (acute) gegevensuitwisseling, maar vormt ook de basis voor de berichten aan het RIVM en de Perinatale Registratie (Perined).

Deze publicatie is een patch op versie 2.3.4 en is vanaf 22 oktober 2020 de meest actuele versie van PWD 2.3. De patch is uitgebracht om de introductie van de 1ste trimester echo voor het screeningsprogramma van het RIVM mogelijk te maken. In deze publicatie is de dataset ten behoeve van deze processen aangepast. De uitwisselformaten voor deze screening worden door het RIVM zelf uitgebracht. Ook de counseling wordt vervangen. De bestaande counseling in ART-DECOR is op status deprecated gezet. Hetzelfde geldt voor de gegevensrichtlijn voor counseling.

Voor de aanlevering van de kernset aan Perined en Peridos blijft PWD versie 2.3.4 de versie dat in productie wordt gebruikt.

Het daarbij behorende functioneel ontwerp vindt u in de documentenfolder van de gegevensrichtlijnen. Voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen wordt naar de release notes onder het tabblad projectinformatie onder het ART-DECOR icoon verwezen. Deze vindt u hier.
Informatie over de vorige versie 2.3.4 vindt u hier.

In het PWD programma zijn afspraken gemaakt over de informatiestandaard voor de geboortezorg, de privacy en toestemmingskader en het beheer van de informatiestandaarden. De afspraken hierover staan in de onderstaande documenten beschreven:

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.