Informatiestandaarden

Informatiestandaard medicatieproces 9.0.7

De informatiestandaard Medicatieproces wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Op deze pagina vindt u de versie van de nieuwe stand​aard die in 2018 door zorgverleners en softwareleveranciers in de praktijk getest wordt. Na deze pilotfase wordt de informatiestandaard Medicatieproces opgeleverd voor brede implementatie. Naar verwachting ook in 2018. Bij de doorontwikkeling naar de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aa​ngebracht en wordt voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Het functioneel ontwerp licht de verschillende werkstromen toe. De publicatie van ART-DECOR bevat een uitwerking van de dataset, scenario’s met de bijbehorende waardesets. Ook de HL7 templates en het XM​L-materiaal zijn in deze publicatie beschikbaar.

​Rele​ase 9.0.7

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML, SCHEMATRON en  XML)

 

Versie 9.0.7 is een patch van de versie dat als baseline gebruikt zal worden voor de Proof of Concept met IT -leveranciers en voor de productieomgeving van Ketenzorg. Deze patch is uitgebracht, zodat IT-leveranciers, die actief zijn in Medicatieproces 9.0, maar ook in ketenzorg één identieke versie van de bouwstenen voor medicatieproces gebruiken. In deze versie zijn de volgende veranderingen aangebracht t.o.v. 9.0.6:​ Wijzigingen op functioneel niveau:

 • Issue 364: Functioneel ontwerp: diverse aanpassingen in het functioneel ontwerp.

Overige wijzigingen:

 • Issue 329: Bouwsteen medicatieafspraak. Dataset, transactie en template zijn uitgebreid met relaties naar Episode / Contact.
 • Issue 338: Transactie Voorschrift. Het is nu mogelijk om verstrekkingsverzoeken zonder MA of met een kopie-MA te sturen.
 • Issue 340: Bouwsteen medicatiegebruik. Het is nu mogelijk om als zorgaanbieder auteur te zijn van medicatiegebruik.
 • Issue 341 : Bouwstenen medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek. Het werkadres van de voorschrijver respectievelijk auteur is nu verplicht in de bouwsteen.
 • Issue 348 : Geneesmiddel – product code. Meerdere product codes zijn gewenst, bij een specifieke G-standaard codering nu ook de meer generieke codering(en) meegeven. Aangepast in de scenario’s/transacties.
 • Issue 354 : Bouwsteen medicatieafspraak. Lengte en gewicht meetdatum/tijd; het meegeven van datum/tijd is nu verplicht
 • Issue 360 : Bouwsteen medicatieafspraak. Lengte en gewicht zijn nu gebaseerd op 2017 zib met bijbehorend template.
 • Issue 344 : VV – de kardinaliteit  van de te verstrekken hoeveelheid staat op 1..1R. kardinaliteit conditioneel maken, afhankelijk van of de verbruiksperiode ingevuld is.
 • Issue 358 : 1 template per bouwsteen, zorgtoepassing overstijgend, zodat zij geschikt zijn voor infrastructuren die raadplegingen per bouwsteentype implementeren.
 • Issue 363 : 90 miljoen nummers moeten uitwisselbaar zijn onder eigen OID en altijd minimaal 1 ingrediënt gestructureerd volgens G-standaard moet worden meegegeven. Dit is verplicht voor bouwstenen MA, VV, TA, MVE, maar niet voor MGB.
 • Issue 61 en 62: CDA header: assignedCustodian. In plaats van een MP-specifiek template wordt nu gebruik gemaakt van hetzelfde template als in gebruik is in de ZIB2017 repository.
 • Issue 334 : Repeatnumber was fout in sommige voorbeeld xml’s. Dit is hersteld.
 • Issue 337 : Template 9216 voor medicatieafspraak (versie 9.0.6) had in het voorbeeldfragment een verkeerd template-id. Dit is hersteld.
 • Issue 349 : Geneesmiddel – template. De attributen bij ManufacturedMaterial waren verplicht volgens schematron, maar hebben default waarde in het xsd. Ze zijn nu optioneel gezet in het template (en dus de schematrons).
 • Issue 355 : Bouwsteen medicatieafspraak en medicatiegebruik. MA: de waardelijst voor ‘Reden afspraak’ is aangepast, tevens is het concept hernoemd. MGB: de waardelijst voor ‘Reden stoppen of wijzigen gebruik’ is aangepast naar aanleiding van deze aanpassingen in de lijst voor de MA.
 • Issue 359 : Organizer/statusCode. Het was verplicht een nullFlavor door te geven, maar dat is te streng. De templatespecificaties zijn daarom versoepeld.
 • Issue 362 : Geneesmiddel – product code. De scenario’s/transacties noemden onterecht een ATC-codering als optie. Dit is hersteld.

Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.