Informatiestandaard medicatieproces

Medicatieproces 9.0.2

De informatiestandaard Medicatieproces wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Op deze pagina vindt u de versie van de nieuwe standaard die in 2017 door zorgverleners en softwareleveranciers in de praktijk getest wordt. Na deze pilotfase wordt de informatiestandaard Medicatieproces opgeleverd voor brede implementatie. Naar verwachting ook in 2017.

Bij de doorontwikkeling naar de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aangebracht en wordt voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik.

Het functioneel ontwerp licht de verschillende werkstromen toe. De publicatie van ART-DECOR bevat een uitwerking van de dataset, scenario’s met de bijbehorende waardesets. Ook de HL7 templates en het XML-materiaal zijn in deze publicatie beschikbaar.

In deze versie zijn de volgende veranderingen aangwebracht t.o.v. 9.0.1:

 • Issue 164 “Welke codes horen bij ingrediënt code?” met status “Gesloten”. De toegestane product en ingrediënt codes zijn gelijk getrokken met MP6.12
 • Issue 170 “Rol zorgverlener dubbelop (gebruik/informant)”, de redundante rol is verwijderd
 • Issue 174: Medicatiegebruik\Stoptype toegevoegd 0..1 R
 • Issue 185: Medicatiegebruik\Reden gebruik overal 0..1 R
 • Issue 186: Toelichting in alle bouwstenen 0..1 R
 • Medicatieoverzicht scenario’s uitgewerkt voor push en pull interactie
 • Issue 168: Indicatie en onderliggende elementen onder Medicamenteuze behandeling verwijderd
 • Issue 178, voorstel vv en voorstel ma/Ingredient: conditioneel weggehaald en cardinaliteit aangepast naar 0..* R
 • Issue 179 behandelervaring verwijderd uit Medicatiegebruik en scenario’s
 • Issue 180 bijwerkingen verwijderd uit Medicatiegebruik en scenario’s
 • Issue 175 toedieningsduur toegevoegd aan dosering
 • Issue 181 Zorgaanbieder onder GB/Informant/Informant is zvl verwijderd
 • Issue 131, MA/Reden afspraak: Foutcorrectie verwijderd uit waardenlijst
 • Issue 135, TA/Zorgverlener: Uit de scenario’s zijn de gegevens van de zorgverlener verwijderd. Alleen de zorgaanbiedergegevens worden gecommuniceerd. Alleen bij registratie (ZIB) blijft zorgverlener mogelijk nodig en daar zijn de gegevens blijven staan
 • Issue 137, GB/omschrijving: element verwijderd; gebruiksinstructie bevat al omschrijving. Ook verwijderd uit transacties
 • Issue 140, MA/Reden afspraak: kardinaliteit in alle transacties gewijzigd van 0..* R naar 0..1 R
 • Issue 143, GB/Stoptype: element toegevoegd
 • Issue 169, MA/Reden van voorschrijven: element toegevoegd in dataset en transacties
 • Issue 173, TA/Toelichting: Datatype omzetten van Code naar String. Kardinaliteit in alle transacties gewijzigd naar 0..1 R
 • Issue 156, 157, 158 het datatype van Medicatiegebruik/Behandelervaring, Omschrijving en Bijwerking aangepast van Tekst naar string
 • Issue 159, de omschrijving van Medicatiegebruik/Auteur/Auteur is patiënt en Medicatiegebruik/Informant/Informant is patiënt aangepast
 • Issue 155, het datatype van Product/Productspecificatie/Omschrijving aangepast van Tekst naar string
 • Issue 145, de omschrijving van medicatieafspraak/ingangsdatum gewijzigd: het is niet alleen ‘begin van gebruik’, de afspraak kan ook ‘stoppen van het gebruik’ of ‘aanpassen van gebruik’ zijn
 • Issue 150, de omschrijving van Gebruiksinstructie/omschrijving uitgebreid met gebruiksperiode
 • Issue 152, het datatype van Gebruiksinstructie/omschrijving aangepast van Tekst naar string
 • Issue 142, de mapping van het dataset element ‘dagdeel’ naar de template(s) ontbrak. Dit is hersteld
 • Issue 144, de dataset omschrijving bij eenheid specificeerde niet tabel 902 uit de G-standaard. Tevens valueset toegevoegd met codesysteem voor G-standaard
 • Issue 148, de kardinaliteit voor de groep dosering was niet in alle transacties 0..*, dit is hersteld. Dit gaat om de transacties op functioneel niveau, aan de technische (HL7/CDA) templates is niets gewijzigd
 • Issue 149, de kardinaliteit voor dagdeel / weekdagen was niet consequent in alle transacties, dit is hersteld

Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.​