Informatiestandaard Medicatieproces

Medicatieproces 9.0.6

De informatiestandaard Medicatieproces wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Op deze pagina vindt u de versie van de nieuwe stand​aard die in 2018 door zorgverleners en softwareleveranciers in de praktijk getest wordt. Na deze pilotfase wordt de informatiestandaard Medicatieproces opgeleverd voor brede implementatie. Naar verwachting ook in 2018.

Bij de doorontwikkeling naar de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aa​ngebracht en wordt voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik.

Het functioneel ontwerp licht de verschillende werkstromen toe. De publicatie van ART-DECOR bevat een uitwerking van de dataset, scenario’s met de bijbehorende waardesets. Ook de HL7 templates en het XM​L-materiaal zijn in deze publicatie beschikbaar.

​Rele​ase 9.0.6

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML, SCHEMATRON en  XML)

 

Versie 9.0.6 is een patch van de versie dat als baseline gebruikt zal worden voor de Proof of Concept met IT leveranciers. Een belangrijke wijziging is de toevoeging van voorstel medicatieafspraak, voorstel verstrekkingsverzoek en antwoord op voorstel verstrekkingsverzoek. Dit zijn wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de vervanging van de Edifact (medrec) berichten.

In deze versie zijn de volgende veranderingen aangebracht t.o.v. 9.0.5:​

Wijzigingen op functioneel niveau:

  • Issue 319 : De transactie Toedieningsgegevens bevatte de verkeerde bouwsteen. De juiste (toedieningsafspraak) hier nu in geplaatst.
  • Issue 321 : Tijdseenheid bij Toedieningssnelheid had onterecht datatype ‘code’. Dit is hersteld naar ‘Hoeveelheid’.

Wijzigingen op technisch niveau:

  • ​​Nieuw stuk functionaliteit. De dataset, scenario’s en bericht templates voor Voorstel Medicatieafspraak, Voorstel verstrekkingsverzoek en Antwoord op het voorstel verstrekkingsverzoek zijn gespecificeerd.
  • Issue 128 : Een SNOMED code is beschikbaar gekomen voor verstrekkingsverzoek. Dit is doorgevoerd in dataset en bericht templates.
  • Issue 313 : Er was een verkeerde LOINC code gespecificeerd voor de CDA-documenten. Dit is gewijzigd in een SNOMED codering.
  • Issue 320 : Template 9184. Het sturen van een nullFlavor bij routeCode (toedieningsweg) werd onterecht afgekeurd door het template. Dit is hersteld.
  • Issue 327 : Waardelijst voor Aanvullende gebruiksinstructie. Template 9022. In de waardelijst ontbrak de optie ‘Overig’ voor de niet gecodeerde gebruiksinstructies. Dit is hersteld.
  • Issue 328 : Template voor reden van voorschrijven (9160) had een verkeerd attribuut bij het value element en er ontbrak een voorbeeld voor een gecodeerde reden van voorschrijven. Dit is hersteld.
  • Issue 330 : Templates voor kopie bouwstenen (MA, TA, GB in medicatieoverzicht) hebben nu een eigen templateId. De bestaande templateIds zijn ook gewijzigd vanwege backward compatibiliteit (andermans bouwstenen mogen niet meer in het template voor ‘eigen’ bouwstenen).
  • Issue 331 : Templates voor CDA documenten anders dan medicatieoverzicht had een onnodige specificatie voor authenticator. De authenticator is niet in gebruik bij deze transacties. Deze overbodige specificatie is verwijderd uit de templates (template 9135).

Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.