​​​​​​​​​​​​​​​​De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg voor alle jeugdigen tot 19 jaar via consultatiebureaus en schoolartsen en –verpleegkundigen. De JGZ werkt sinds 2010 met een digitaal dossier (DD JGZ​). Nictiz heeft de informatiestandaard ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties onderling de dossiers digitaal en gestructureerd over kunnen dragen en met RIVM digitaal gegevens kunnen uitwisselen over vaccinaties en de hielprikscreening. De basis voor de uitwisseling tussen JGZ en RIVM zijn de gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS). Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard voor de JGZ.

 

​​​Laatste versie (6.12.9.1)* ​ ​ ​ ​ ​

​Zorgverlenersdataset

Functioneel ontwerp​

ART-DECOR​

​Dow​nloads


* De actuele versie van de informatiestandaard voor Jeugdgezondheidszorg  is versie 6.12.9​. Deze publicatie is gebaseerd op de data​set (B​DS) 3.2.3 en is uitgebracht ter ondersteuning van DOB fase II. Deze update bestaa​t met name uit wijzigingen ten aanzien van BDS-elementen met UZI-nummers. JGZ-medewerkers worden nu met BIG-nummers (indien beschikbaar) geïdentificeerd en huisartsen en andere zorgverleners met AGB-codes, wederom indien beschikbaar.

Vanaf deze release zijn voor álle berichten de JGZ-eigen wrappertemplates vervangen door referenties naar de door VZVZ beheerde wrapper-templates.

Oudere versies:

Voor vragen over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan. Meer informatie en tips voor het implementeren van de RIVM uitwisseling staan in de factsheet ‘Voorbereiding digitale RiVM-uitwisseling JGZ’ en bijbehorende Q&A’s​​​.


reacties