Informatiestandaarden

Jeugdgezondheidszorg 6-12-9-1

De informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg op dezelfde manier zorggegevens registreren zodat ze de gegevens digitaal aan elkaar kunnen overdragen. Dit versterkt de continuïteit van de zorg. Bijvoorbeeld; doordat de groeicurve gedurende de gehele ontwikkeling op dezelfde manier wordt geregistreerd, hoeven de gegevens niet meer handmatig te worden overgenomen. Dat vergroot de kans op een correcte registratie. Ook krijgt de nieuwe zorgverlener snel en goed inzicht in de voorgeschiedenis van een kind dat hij in zorg in heeft gekregen.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg voor alle jeugdigen tot 19 jaar via consultatiebureaus en schoolartsen en –verpleegkundigen. De JGZ werkt sinds 2010 met een digitaal dossier (DD JGZ​). Nictiz heeft de informatiestandaard ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties onderling de dossiers digitaal en gestructureerd over kunnen dragen en met RIVM digitaal gegevens kunnen uitwisselen over vaccinaties en de hielprikscreening. De basis voor de uitwisseling tussen JGZ en RIVM zijn de gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS). Deze pagina biedt u toegang tot versie 6.12.9.1 van de gepubliceerde informatiestandaard voor de JGZ.

Let op: Dit is niet de meest actuele versie. Ga voor de actuele versie naar de pagina van de informatiestandaard voor Jeugdgezondheidszorg.

​Rele​ase 6.12.9.1 ​Downloads
Zorgverlenersdataset ​Functioneel ontwerp ART-DEC​OR (oa dataset)​ ART-DECOR (HTML, SCHEMATRON en  XML)

 

Deze publicatie is gebaseerd op de data​set (B​DS) 3.2.3 en is uitgebracht ter ondersteuning van DOB fase II. Deze update bestaa​t met name uit wijzigingen ten aanzien van BDS-elementen met UZI-nummers. JGZ-medewerkers worden nu met BIG-nummers (indien beschikbaar) geïdentificeerd en huisartsen en andere zorgverleners met AGB-codes, wederom indien beschikbaar.

Vanaf deze release zijn voor álle berichten de JGZ-eigen wrappertemplates vervangen door referenties naar de door VZVZ beheerde wrapper-templates.

Oudere versies:

Voor vragen over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan. Meer informatie en tips voor het implementeren van de RIVM uitwisseling staan in de factsheet ‘Voorbereiding digitale RiVM-uitwisseling JGZ’ en bijbehorende Q&A’s​​​.