Informatiestandaarden

Jeugdgezondheidszorg 6 12 9 2

Informatiestandaard JGZ

De informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg op dezelfde manier zorggegevens registreren zodat ze de gegevens digitaal aan elkaar kunnen overdragen. Dit versterkt de continuïteit van de zorg. Bijvoorbeeld; doordat de groeicurve gedurende de gehele ontwikkeling op dezelfde manier wordt geregistreerd, hoeven de gegevens niet meer handmatig te worden overgenomen. Dat vergroot de kans op een correcte registratie. Ook krijgt de nieuwe zorgverlener snel en goed inzicht in de voorgeschiedenis van een kind dat hij in zorg in heeft gekregen.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg voor alle jeugdigen tot 19 jaar via consultatiebureaus en schoolartsen en –verpleegkundigen. De JGZ werkt sinds 2010 met een digitaal dossier (DD JGZ​). Nictiz heeft de informatiestandaard ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties onderling de dossiers digitaal en gestructureerd over kunnen dragen en met RIVM digitaal gegevens kunnen uitwisselen over vaccinaties en de hielprikscreening. De basis voor de uitwisseling tussen JGZ en RIVM zijn de gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS). Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard voor de JGZ.

Let op: Dit is niet de meest actuele versie. Ga voor de actuele versie naar de pagina van de informatiestandaard voor Jeugdgezondheidszorg.

​Rele​ase 6.12.9.2 ​Downloads
Zorgverlenersdataset ​Functioneel ontwerp ART-DEC​OR (oa dataset)​ ART-DECOR (XML en HTML)

 

Deze publicatie is gebaseerd op de data​set (B​DS) 3.2.4. Deze release 6.12.9.2 heeft als hoofddoel de compatibiliteit met BDS 3.2.2 te herstellen, die met BDS versie 3.2.3 en bijbehorende dossieroverdracht (DOB) werd verbroken door eliminatie van UZI/URA. Op alle plaatsen waar een zorgverlener wordt geïdentificeerd zijn nu UZI-nummer, AGB-code en BIG-nummer toegestaan. Op alle plaatsen waar een zorgaanbieder wordt geïdentificeerd zijn nu URA en AGB-codes toegestaan. Het dossieroverdrachtbericht is hier ook op aangepast.

In BDS 3.2.3 is tevens een issue geconstateerd dat tot compatibiliteitsproblemen leidt bij de overdracht van Van Wiechen kolommen. BDS 3.2.4 bevat hiertoe een nieuw element 1531 waarmee de kolom expliciet kan/moet worden vastgelegd en overgedragen.

In deze patch is ook een bericht 4a “Versturen vaccinatie geänomiseerd” met bijbehorende webservice “VaccinatiesGeanonimiseerdVersturen.wsdl” opgenomen. De noodzaak is omdat cliënten nu vanwege privacy ook de mogelijkheid hebben om vaccinatie-informatie alleen geänonimiseerd aan het RIVM te verstrekken. De status van bericht 4a is “ter review”.

De issues 134, 135 en 136 zijn in deze patch opgelost.

Oudere versies:

Voor vragen over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan. Meer informatie en tips voor het implementeren van de RIVM uitwisseling staan in de factsheet ‘Voorbereiding digitale RiVM-uitwisseling JGZ’ en bijbehorende Q&A’s​​​.