Informatiestandaarden

Jeugdgezondheidszorg 6 12 9 3

Informatiestandaard JGZ

De informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg op dezelfde manier zorggegevens registreren zodat ze de gegevens digitaal aan elkaar kunnen overdragen. Dit versterkt de continuïteit van de zorg. Bijvoorbeeld; doordat de groeicurve gedurende de gehele ontwikkeling op dezelfde manier wordt geregistreerd, hoeven de gegevens niet meer handmatig te worden overgenomen. Dat vergroot de kans op een correcte registratie. Ook krijgt de nieuwe zorgverlener snel en goed inzicht in de voorgeschiedenis van een kind dat hij in zorg in heeft gekregen.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg voor alle jeugdigen tot 19 jaar via consultatiebureaus en schoolartsen en –verpleegkundigen. De JGZ werkt sinds 2010 met een digitaal dossier (DD JGZ​). Nictiz heeft de informatiestandaard ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties onderling de dossiers digitaal en gestructureerd over kunnen dragen en met RIVM digitaal gegevens kunnen uitwisselen over vaccinaties en de hielprikscreening. De basis voor de uitwisseling tussen JGZ en RIVM zijn de gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS). Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard voor de JGZ.

​Rele​ase 6.12.9.3 ​Downloads
Zorgverlenersdataset ​Functioneel ontwerp ART-DEC​OR (oa dataset)​ ART-DECOR (XML en HTML)

 

Dit is niet de meest actuele versie. Ga voor de actuele versie naar de pagina van de informatiestandaard voor Jeugdgezondheidszorg.

Deze publicatie is gebaseerd op de data​set (B​DS) 3.2.5.

Deze versie van de BDS maakt vastleggen en overdragen van toestemming gegevensuitwisseling in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) mogelijk (Rubriek 10 Toestemmingen) en voegt een element voor Schoolnaam toe (Rubriek 8 Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school), maar er zijn ook vele tekstuele aanpassingen gedaan. Deze tekstuele wijzgingen hebben geen invloed op de betekenis van rubrieken, groepen, elementen of waarden. Mede op basis van deze versie van de BDS zijn ook transacties voor de volgende berichten aangepast

  • Dossieroverdracht (DOB) – nieuwe elementen toegevoegd.
  • Bericht 4a Versturen geanonimiseerde vaccinaties is definitief gemaakt zonder wijzigingen sinds JGZ release 6.12.9.2.
  • Bericht 8 Versturen toestemmingsbericht RVP toegevoegd met status “Ontwerp” omdat de gegevensrichtlijn nog niet definitief is.

Oudere versies:

Voor vragen over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan. Meer informatie en tips voor het implementeren van de RIVM uitwisseling staan in de factsheet ‘Voorbereiding digitale RiVM-uitwisseling JGZ’ en bijbehorende Q&A’s​​​.