Informatiestandaarden

Jeugdgezondheidszorg 6.12.9.4

Informatiestandaard JGZ

De informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg op dezelfde manier zorggegevens registreren zodat ze de gegevens digitaal aan elkaar kunnen overdragen. Dit versterkt de continuïteit van de zorg. Bijvoorbeeld; doordat de groeicurve gedurende de gehele ontwikkeling op dezelfde manier wordt geregistreerd, hoeven de gegevens niet meer handmatig te worden overgenomen. Dat vergroot de kans op een correcte registratie. Ook krijgt de nieuwe zorgverlener snel en goed inzicht in de voorgeschiedenis van een kind dat hij in zorg in heeft gekregen.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg voor alle jeugdigen tot 19 jaar via consultatiebureaus en schoolartsen en –verpleegkundigen. De JGZ werkt sinds 2010 met een digitaal dossier (DD JGZ​). Nictiz heeft de informatiestandaard ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties onderling de dossiers digitaal en gestructureerd over kunnen dragen en met RIVM digitaal gegevens kunnen uitwisselen over vaccinaties en de hielprikscreening. De basis voor de uitwisseling tussen JGZ en RIVM zijn de gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS). Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard voor de JGZ.

​Rele​ase 6.12.9.4 ​Downloads
Zorgverlenersdataset ​Functioneel ontwerp ART-DEC​OR (oa dataset)​ ART-DECOR (XML en HTML)

 

Dit is niet de meest actuele versie. Ga voor de actuele versie naar de pagina van de informatiestandaard voor Jeugdgezondheidszorg.

Deze publicatie is gebaseerd op de data​set (B​DS) 3.2.6.

Deze release bevat BDS versie 3.2.6. Deze versie van de BDS maakt vastleggen en overdragen van maternale kinkhoestvaccinatiegegevens voor zwangeren mogelijk. De Jeugdgezondheidszorg is uitvoerend voor dit type vaccinatie in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Een zwangere kan een volwassene zijn, buiten het normale bereik van de jeugdgezondheidszorg, maar ook een tiener die al in reguliere zorg is. In beide gevallen moet de Basisdataset voorzien in de elementen waarop wordt geregistreerd. Naast een aantal nieuwe elementen ten behoeve van maternale kinkhoestvaccinatie, is om deze reden in een aantal gevallen het “jeugdige” vervangen door of aangevuld met “cliënt”.

Uitgangspunt van deze BDS-versie is geweest om maximaal hergebruik te maken van de bestaande BDS 3.2.5 en de wijzigingen beperkt te laten tot wat nodig is voor maternale kinkhoestvaccinatie.
Er is één uitzondering gemaakt: het nieuwe element 1589 “Vaccinatie door RIVM afgekeurd” in rubriek 41, waarmee het RIVM via Bericht 2 kan laten weten of op grond van de geldende regels, een vaccinatie is afgekeurd.
In deze release zijn uiteraard ook het dossieroverdrachtbericht, de berichten 1/2 Opvragen/opleveren vaccinatiestatus en bericht 4 Versturen toegediende vaccinatie bijgewerkt voor BDS 3.2.6.

Oudere versies:

Voor vragen over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan. Meer informatie en tips voor het implementeren van de RIVM uitwisseling staan in de factsheet ‘Voorbereiding digitale RiVM-uitwisseling JGZ’ en bijbehorende Q&A’s​​​.