Informatiestandaarden

Jeugdgezondheidszorg release 6.12.9.6

Informatiestandaard JGZ

De informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg op dezelfde manier zorggegevens registreren zodat ze de gegevens digitaal aan elkaar kunnen overdragen. Dit versterkt de continuïteit van de zorg. Bijvoorbeeld; doordat de groeicurve gedurende de gehele ontwikkeling op dezelfde manier wordt geregistreerd, hoeven de gegevens niet meer handmatig te worden overgenomen. Dat vergroot de kans op een correcte registratie. Ook krijgt de nieuwe zorgverlener snel en goed inzicht in de voorgeschiedenis van een kind dat hij in zorg in heeft gekregen.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg voor alle jeugdigen tot 18 jaar via consultatiebureaus en schoolartsen en –verpleegkundigen. De JGZ werkt sinds 2010 met een digitaal dossier (DD JGZ​). Nictiz heeft de informatiestandaard ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties onderling de dossiers digitaal en gestructureerd over kunnen dragen en met RIVM digitaal gegevens kunnen uitwisselen over vaccinaties en de hielprikscreening. De basis voor de uitwisseling tussen JGZ en RIVM zijn de gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS). Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard voor de JGZ.

​Rele​ase 6.12.9.6 ​Downloads
Zorgverlenersdataset ​Functioneel ontwerp ART-DEC​OR (oa dataset)​ ART-DECOR (XML en HTML)

 

De actuele versie van de informatiestandaard voor Jeugdgezondheidszorg is versie 6.12.9​.6 Deze publicatie is gebaseerd op de data​set (B​DS) 3.2.7.

Deze release bevat BDS versie 3.2.7. In de release zijn de wijzigingen verwerkt conform de Functionele Eisen 2021 – Toestemming gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma.

Een specifiek aandachtspunt hierbij is dat de update van waardenlijst W0088 voor groep G115 een nieuw waardedomein (W0691) is geworden. Hierdoor blijven alle andere groepen in rubriek 10 die gebruik maken van W0088 ongewijzigd en betreft het enkel een aanpassing voor ‘Toestemming gegevensuitwisseling RVP’.
Daarnaast is een aanpassing gedaan aan de templates voor de DOB gerelateerd aan de BDS wijziging. De laatste BDS wijzigingen kunnen hierdoor ook met de DOB uitgewisseld worden.

De overige issues zijn terug te vinden in de releasenotes voor meer informatie.

 

Oudere versies:

Voor vragen over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Ananta Sotthewes via sotthewes@nictiz.nl.

Meer informatie over het actuele thema toestemming voor gegevensuitwisseling van het Rijksvaccinatieprogramma met het RIVM is te vinden op de website van NCJ: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid | Toestemming gegevensuitwisseling RVP (ncj.nl).