​Mevrouw Pieterse bezoekt de praktijkondersteuner huisarts (POH) op het diabetes spreekuur. Ze vertelt de POH dat ze erg kortademig is als ze naar de bushalte wandelt. De POH haalt haar medische gegevens op via het ketenzorginformatiesysteem (KIS) en ziet dat mevrouw de episode boezemfibrilleren heeft die de kortademigheid kan verklaren. De POH onderzoekt haar, denkt aan hartfalen en brengt mevrouw direct naar de huisarts. De POH werkt de gegevens van mevrouw in het KIS bij en stuurt de bevindingen naar het systeem van de huisarts (HIS).

Doordat POH’ers direct inzage hebben in de gezondheidsstatus van chronische patiënten, kunnen zij sneller en beter handelen

​In 2014 hadden 5,3 miljoen mensen minimaal eenmaal contact met de huisartsenpraktijk voor een chronische ziekte. Dit komt overeen met bijna een derde (32%) van de Nederlandse bevolking. Uit onderzoek​ blijkt dat mensen met een chronische aandoening te maken krijgt met gemiddeld zes zorgverleners. De grote verscheidenheid aan zorgverleners en de ontwikkelingen binnen de chronische zorg hebben tot gevolg dat veel verschillende mensen en partijen continu met elkaar moeten afstemmen om de beste zorg te leveren. Het programma 'Informatie-uitwisseling Ketenzorg' richt zich op dit moment op de informatie-uitwisseling tussen huisartsinformatiesystemen (HIS'en) en keteninformatiesystemen (KIS'en). 

De informatiestandaard in de ketenzorg is gebaseerd op de zorgstandaarden die de beroepsgroepen van (keten)zorgverleners hebben opgesteld. Deze zorgstandaarden zijn:

Wilt u meer informatie over ketenzorg? Neem dan contact op met Gert Koelewijn, programmamanagers. Zijn e-mail is koelewijn@nictiz.nl of via twitter @​​gertkoelewijn.

reacties