Kwaliteitsregistraties

Wat we doen

Informatiestandaarden voor kwaliteitsregistraties hebben betrekking op het ontsluiten van zorginformatie. En daarnaast op de aanlevering daarvan aan registraties voor kwaliteit en onderzoek. Het datalandschap van kwaliteitsregistraties is behoorlijk versnipperd. Op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie kan er veel worden geoptimaliseerd, onder andere door informatiestandaarden te ontwikkelen en implementeren.

Nictiz heeft onlangs een team ingericht met specialisten op het gebied van kwaliteitsregistraties. Tevens voorzien we veldpartijen van advies om gegevensuitwisselingen van kwaliteitsregistraties zo veel mogelijk zelf naar een hoger volwassenheidsniveau te tillen. Ook zorgen we voor verbinding tussen kwaliteitsregistraties en andere programma’s als Registratie aan de bron, Uitkomstgerichte Zorg en Verduurzamen Kwaliteitsregistraties. Daarbij volgen we de ontwikkelingen en delen we kennis met veldpartijen over implementatie van standaarden in de praktijk​.

Wat is een kwaliteitsregistratie?

Kwaliteitsregistraties zijn data over het handelen van zorgverleners. Uitkomsten hiervan worden gepubliceerd of teruggekoppeld aan de zorgverleners. Het vormt de basis van mogelijke verbetertrajecten. Uitgangspunten van kwaliteitsregistraties zijn:

  • Verbetering van de zorg​;
  • Patiëntgegevens worden aangeleverd door zorgaanbieders;
  • Aanlevering vindt vaak plaats via dataverwerkers zoals Dutch Hospital Data (DHD) en Medical Research Data Management (MRDM). ​Denk aan: Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), Nederlandse Kankerregistratie, Perinatale registratie, Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) of Nederlandse Hart Registratie (NHR).

Meer efficiëntie, minder registratielast

Nictiz biedt veldpartijen een toolbox die hen ondersteunt bij het verder optimaliseren van de gegevensuitwisselingen binnen kwaliteitsregistraties. Met de oprichting van een kennisplatform willen we relevante informatie samenbrengen op het vlak van digitale gegevensuitwisseling ten behoeve van kwaliteitsregistraties. Hiermee nemen we een verbindende rol in het veld van kwaliteitsregistraties en al haar stakeholders, om zo in samenhang de issues op het gebied van digitale gegevensuitwisseling  op te lossen. Hiertoe krijgt het veld de beschikking over:

  1. Trainingen en workshops die door de Nictiz Academie worden (door)ontwikkeld en aangeboden. Cursussen zijn gericht op het faciliteren van het zoveel mogelijk zelfstandig gebruik van Nictiz producten door externe partijen. Conform de onderwijskundige visie van de Nictiz Academie, wordt voor trainingen onderscheid gemaakt tussen introductie, verdieping en toepassing/gebruik in de praktijk.
  2. Best practices en handleidingen voor het ontwikkelen van een informatiestandaard.
  3. Definitie van volwassenheidsniveaus voor kwaliteitsregistraties.

Voordelen van de informatiestandaard

Informatiestandaarden zijn nodig bij de optimalisatie van het datalandschap van Kwaliteitsregistraties. Betere en herbruikbare gegevens uit verschillende bronnen, en minder registratielast maak je mogelijk door efficiënte ontsluiting van zorginformatie. Met tussen de 80 en 200 kwaliteitsregistraties valt hier veel te winnen maar ook veel te doen.

Nictiz ondersteunt en faciliteert betrokken partijen die zich bezighouden met het standaardiseren van kwaliteitsregistraties met een team specialisten. Zo kunnen wij sneller en efficiënter reageren op vragen uit het veld. Deze specialisten staan klaar om vragen te beantwoorden en hulp te bieden wanneer nodig. Zo kunnen betrokken partijen flexibeler data uitwisselen en deze meermaals per jaar probleemloos aanleveren. Met een verbetering van de zorg als gevolg.

Expert

Niels Caro

Niels Caro

Productmanager