Informatiestandaarden

Labuitwisseling

Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Uitwisseling Laboratoriumgegevens. Deze informatiestandaard ondersteunt de Richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens, de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de geneesmiddelenwet artikel 66a. De informatiestandaard gebruikt voor de berichten de internationale HL7-standaard. Binnen Lab2Zorg wordt nog gebruik gemaakt EDIFACT berichten, deze worden nog wel ondersteund maar hier worden geen wijzigingen meer op gedaan.

BerichtVersieUitleg
Lab2labHL7v2.5Uitwisseling van aanvragen en resultaten tussen laboratoria onderling
Lab2publichealthHL7v2.5uitwisseling van alle resultaten van specifieke onderzoeken naar het RIVM ten behoeve van epidemiologisch onderzoek
Lab2zorgHL7v3 Query response (medicatiebewaking)​, HL7v3 CDA, EDIFACT (versie 3.BSN, 2014)uitwisseling van aanvragen en resultaten tussen zorgverlener en lab én het uitwisselen van laboratoriumresultaten tussen zorgverleners onderling. Bijv. ten behoeve van medicatiebewaking
Lab2patiëntHL7 FHIRHet tonen van laboratoriumresultaten in het PGO. Dit valt onder het MedMij afsprakenstelsel.

De actuele versie van de Informatiestandaard Labuitwisseling is versie 2.0.0. Deze versie vervangt de vorige versie. De releasenotes staan op de projectpagina.

​Status

De informatiestandaard Labuitwisseling is voor de volgende praktijksituaties in gebruik:

  • Laboratoria sturen jaarlijks tientallen miljoenen Lab2zorg-berichten (EDIFACT) naar huisartsen en specialisten.
  • Laboratorium Informatie Systemen plaatsen met het Lab2zorg-bericht (HL7v3 CDA) de laboratoriumresultaten in uitslagenportalen. Zorgverleners en patiënten hebben hierin online inzage.
  • Het Lab2zorg-bericht (HL7v3 CDA) wordt gebruikt voor het delen van laboratoriumgegevens tussen huisartsen en ketenzorg-partners voor de behandeling van chronische patiënten.

Beheer

Informatiestandaarden worden beheerd conform de afspraken die beschreven zijn in het generieke model ‘Beheer van standaarden in de zorg’. In het beheerproces zijn verschillende rollen conform NEN7522 te onderscheiden. De houderrol wordt in de regel uitgevoerd door organisaties die opdracht gegeven hebben voor het ontwikkelen van de standaard. Nictiz vervult in het proces de rollen functioneel- en technisch beheerder en publiceert in de distributeursrol de informatiestandaard.​ De informatiestandaard Labuitwisseling gebruikt codesets. Meer informatie over de relatie tussen de informatiestandaard en Eenheid van Taal. Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Niels Caro.​