​​​Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Laboratoria.

De informatiestandaard Labuitwisseling ondersteunt de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, de Richtlijn Gegevensuitwisseling e-Lab, de Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt en de geneesmiddelenwet artikel 66a.

De informatiestandaard Labuitwisseling gebruikt voor de berichten EDIFACT en de internationale HL7-standaard:

Berich

Versie

Lab2labHL7v2.5
Lab2PublichealthHL7v2.5
Lab2Zorg HL7v3 query response (medicatiebewaking)​, HL7v3 CDA, EDIFACT (versie 3.BSN, 2014)
Lab2PatiëntHL7 FHIR

De huidige versie staat op deze pagina. De vorige versies vindt u in release 2017.

Publicaties​​

Publicatie voor labuitwisseling​​​​ ​ ​ ​

​ ​Release 1.4

​ ​Downloads

​Functioneel ontwerp

​ART-DECOR (oa dataset)

​​ART-DECOR (HTML en XML)​

De actuele versie van de Informatiestandaard Labuitwisseling is versie 1.4. Deze versie vervangt de vorige versie.

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn​.


reacties