​​​​​​​​​​​Deze pagina geeft u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Laboratoria. De standaarden zijn gebaseerd op de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten​ en de geneesmiddelenwet artikel 66a. 


Publicaties

​​Laatste versie​Alle gepubliceerde versies
​Functioneel ontwerp​ART-DECOR (oa dataset)​ART-DECOR (HTML, schematron en XML)


In het laboratoriumproces worden berichten gebruikt om het proces van aanvraag tot en met resultaat te starten, te continueren en tenslotte te beëindigen. Voor het uitwisselen en opslaan van medische documenten is de standaard HL7 V3 Clinical Document Architecture beschikbaar. Laboratoria kunnen deze standaard bijvoorbeeld gebruiken om het labrapport in een systeem te plaatsen waarin zorgverleners de labresultaten online kunnen bekijken.

Download de HL7v3 CDA Implementatiehandleiding

Voordelen elektronische uitwisseling labwaarden 

Het elektronisch uitwisselen van labwaarden bespaart patiënten, laboratoria en zorgverleners moeite en tijd. Actuele labinformatie draagt bij aan kwalitatief goede, efficiënte en klantvriendelijke zorgverlening:

 • geen onnodige herhaaltesten voor patiënten bij verwijzing;

 • betere medicatiebewaking door toegang apothekers tot labinformatie;

 • snellere diagnose van aandoeningen;

 • snellere signalering epidemieën door het RIVM;​

 • goede monitoring van resistentie bacteriën;

 • goede infectiesignalering;

 • het systeem levert de gewenste labwaarden uit de informatiesystemen.

Apothekers en labwaarden

Artikel 66a​ van de Geneesmiddelenwet geeft aan dat een apotheker, met toestemming van de patiënt, laboratoriumuitslagen die noodzakelijk zijn bij de medicatieverstrekking kan opvragen, raadplegen en bewaren. De houder van de laboratoriumuitslagen, zoals een laboratorium, moet de gegevens dan leveren aan de apotheker.

Dit betekent dat apothekers voor medicatiebewaking labwaarden kunnen gebruiken, zoals​:

 • creatinineklaring;
 • natrium;
 • kalium;
 • PT-INR;
 • farmacogenetische parameters;
 • bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte zijn relevant voor een apotheker bij de uitvoering van medicatiebewaking.

​Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u van gedachten wisselen over ICT en labuitslagen, dan zijn wij graag uw gesprekspartner.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn​.


reacties