Informatiestandaarden

release 1.5

Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard labuitwisseling. De informatiestandaard Labuitwisseling ondersteunt de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, de Richtlijn Gegevensuitwisseling e-Lab, de Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt en de geneesmiddelenwet artikel 66a. De informatiestandaard Labuitwisseling gebruikt voor de berichten EDIFACT en de internationale HL7-standaard:

Bericht  Versie
​Lab2lab ​HL7v2.5
​Lab2publichealth ​HL7v2.5
​Lab2zorg ​HL7v3 query response (medicatiebewaking)​, HL7v3 CDA, EDIFACT (versie 3.BSN, 2014)
​Lab2patiënt ​HL7 FHIR

De vorige versies vindt u in versie 1.4.

De actuele versie van de Informatiestandaard Labuitwisseling is versie 1.5. Deze versie vervangt de vorige versie.

​Status

De informatiestandaard Labuitwisseling is voor de volgende praktijksituaties in gebruik:

  • Laboratoria sturen jaarlijks tientallen miljoenen Lab2zorg-berichten (EDIFACT) naar huisartsen en specialisten.
  • Laboratorium Informatie Systemen plaatsen met het Lab2zorg-bericht (HL7v3 CDA) de labresultaten in uitslagenportalen. Zorgverleners en patiënten hebben hierin online inzage.
  • Het Lab2zorg-bericht (HL7v3 CDA) wordt gebruikt voor het delen van labgegevens tussen huisartsen en ketenzorg-partners voor de behandeling van chronische patiënten.

Beheer

Informatiestandaarden worden beheerd conform de afspraken die beschreven zijn in het generieke model ‘Beheer van standaarden in de zorg’. In het beheerproces zijn verschillende rollen conform NEN7522 te onderscheiden. De houderrol wordt in de regel uitgevoerd door organisaties die opdracht gegeven hebben voor het ontwikkelen van de standaard. Nictiz vervult in het proces de rollen functioneel- en technisch beheerder en publiceert in de distributeursrol de informatiestandaard.​ De informatiestandaard Labuitwisseling gebruikt codesets. Meer informatie over de relatie tussen de informatiestandaard en Eenheid van Taal. Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Niels Caro​.​