Medicatieproces

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar: ruim 27.000 vermijdbare opnamen per jaar. Beter inzicht in medicatiegegevens kan een groot deel van deze opnamen voorkomen. Het programma Informatiestandaard Medicatieproces maakt betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt mogelijk. Met als doel helder en actueel inzicht in het werkelijke medicijngebruik van de patiënt.

Zorgbreed medicatiegegevens uitwisselen

De informatiestandaard Medicatieproces is een set van afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Door medicatiegegevens beter en overzichtelijk vast te leggen en uit te wisselen, krijgen zorgverleners en patiënten helder inzicht in wat is voorgeschreven door de arts, verstrekt door de apotheek en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. Zo draagt de standaard bij aan betere medicatieveiligheid. De informatiestandaard Medicatieproces (v 9.X) is opgeleverd en wordt getest.

De vier stappen in het medicatieproces, voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik, zijn de basis voor het registreren en uitwisselen van informatie. Ook is er een scheiding tussen therapeutische en logistieke gegevens. Dit heeft als voordeel dat in het medicatieoverzicht duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. Wijzigingen, bijvoorbeeld het onderbreken van medicatie door ziekenhuisopname, het stoppen met een medicijn vanwege een allergie of het later starten omdat een middel niet gelijk bij de apotheek is opgehaald, worden op die manier zichtbaar. In deze animatie en factsheet worden de bouwstenen​ toegelicht.

Informatiestandaard medicatieproces

Medicine Mania – 0nline game

Iedere zorgverlener zal het probleem herkennen: een compleet en actueel medicatie-overzicht van een patiënt maken kost tijd.

Bellen, faxen, met de patiënt praten…. Het duurt even voordat je zeker weet dat je een goed beeld hebt van het werkelijke medicijngebruik. Binnenkort gaat dat anders. Hoe? Ontdek het met Medicine Mania.

Betrokken partijen

Aan de informatiestandaard Medicatieproces wordt gewerkt door koepelorganisaties van zorgverleners en patiëntenorganisaties. Dit samenwerkingsverband bestaat uit ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, NVZA, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz.

Meer informatie

Kijk op de website van Samen voor medicatieoverdracht.nl.

Ben je softwareleverancier en wil je meer informatie over het implementeren van medicatieoverdracht? Meld je dan aan bij het Validatieloket.”

Expert

Victor van Hagen

Productmanager MedMij