Informatiestandaarden

Medicatieveiligheid 6.12.2

​​​​​Gestandaardiseerde elektronische medicatieoverdracht zorgt ervoor dat medicatiegegevens voor de juiste personen op het juiste moment en op de juiste wijze beschikbaar zijn. Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter medicatiebewaking uitvoeren, samen​werken in de keten én voldoen aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard die bovengenoemde richtlijnen ondersteunt.​

De actuele versie van de informatiestandaard voor medicatieprocessen is 6.12.2. Zorgverleners, die medicatie voorschrijven, moeten vanaf 1 januari 2014 voldoen aan de richtlijn Elektronisch Voorschrijven van de KNMG. In deze versie is de mogelijkheid aangeboden om een vooraankondiging van het elektronisch voorschrift zonder gebruik van UZI-pas te verzenden. Hiervoor zijn aanwijzingen toegevoegd  met instructies voor de vulling van verplichte velden.  Op XML-niveau zijn de berichten gelijk gebleven.

De kwalificatie zal plaatsvinden met deze documenten:

Klik hier voor de vorige versie 6.12.1. Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.​

Medicatiegebruik van de patiënt

Op veel momenten in het zorgproces ontbreekt het actuele overzicht van medicijnen die patiënten op dat moment daadwerkelijk gebruiken.  Om het actueel medicatie overzicht compleet te maken is de patiënt de belangrijkste bron van informatie. Hij is de enige die precies het overzicht heeft welke medicijnen hij daadwerkelijk gebruikt en welk effect de medicatie op hem heeft. Voor het project ‘Patiëntparticipatie en medicatieveiligheid​‘ is een pilot voor de standaard voor medicatiegebruik uitgevoerd. Informatie over de pilotversie van deze standaard vind je onder deze link​.​