Informatiestandaarden

Medicatieveiligheid 6.12.8

De informatiestandaard Medicatieveiligheid v 6.12.x is recent doorontwikkeld in de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces v 9.02. Versie 6.12.x wordt in productie gebruikt, in deze versie zijn ook de specificaties voor condities en overgevoeligheden geïntegreerd. Versie 9.0x wordt eerst in pilots getest. Bij de doorontwikkeling is onderscheid gemaakt tussen logistieke en therapeutische informatie en de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Meer informatie over de doorontwikkeling van de informatiestandaard Medicatieproces.

​​​​​Gestandaardiseerde elektronische medicatieoverdracht zorgt ervoor dat medicatiegegevens voor de juiste personen op het juiste moment en op de juiste wijze beschikbaar zijn. Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter medicatiebewaking uitvoeren, samen​werken in de keten én voldoen aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard die bovengenoemde richtlijn ondersteunt.​

​Rele​ase 6.12.8

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML, SCHEMATRON en  XML)

Dit is de actuele versie van de informatiestandaard medicatieveiligheid. Deze versie vervangt versie 6.12.7.

U vindt de HL7 implementatiegidsen onder deze links:

Wijziging met effect op MP 6.12 (medicatie)

  • Issue 323 : Op diverse plaatsen misten in 6.12 transacties nog template associaties (associatie van dataset concept naar template). Dit is hersteld.
  • Issue 325 : In de wiki toelichting bij verstrekker/zorgverlenerrol ontbrak de openbaar apotheker. Dit is hersteld in de wiki toelichting 6.12.8.
  • Issue 326 : In het template voor medicationAdministrationInstruction stond onterecht een specificatie voor attribuut @typeCode. Dit is hersteld in het template (101).

Wijziging met effect op MP 6.12 (condities – ICA)

  • Issue 318 : In het Author template voor Condition stond ‘representedOrganization’ terwijl dit volgens het xsd ‘Organization’ moet zijn. Dit is hersteld in het template (810).
  • Issue 322 : Op diverse plaatsen misten in 6.12 transacties nog template associaties (associatie van dataset concept naar template). Dit is hersteld.

​​Het XML-schema is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 6.12.6. Kwalificaties vinden op basis van dit materiaal plaats.

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.