Informatiestandaarden

Medicatieveiligheid

De informatiestandaard Medicatieproces v 6.12.x is doorontwikkeld in de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces v 9.X. Versie 6.12.x wordt in productie gebruikt, in deze versie zijn ook de specificaties voor condities en overgevoeligheden geïntegreerd. Versie 9.X wordt voor een praktijktest in pilot regio’s gebruikt. Daarnaast wordt versie 9 ook als basis gebruikt voor Medmij en voor het programma Gegevens Uitwisseling van het ministerie van VWS. Bij de doorontwikkeling is onderscheid gemaakt tussen logistieke en therapeutische informatie en de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Klik op de link voor meer informatie over de doorontwikkeling van de informatie over de doorontwikkeling van de informatiestandaard Medicatieproces.

Gestandaardiseerde elektronische medicatieoverdracht zorgt ervoor dat medicatiegegevens voor de juiste personen op het juiste moment en op de juiste wijze beschikbaar zijn. Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter medicatiebewaking uitvoeren, samen​werken in de keten én voldoen aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard die bovengenoemde richtlijn ondersteunt.

​Rele​ase 6.12.10

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML, SCHEMATRON en  XML)

Dit is de actuele versie van de informatiestandaard medicatieveiligheid. Deze versie vervangt versie 6.12.8.

U vindt de HL7 implementatiegidsen onder deze links:

Wijziging met effect op MP 6.12 (medicatie)

  • Issue MP-41: Transactie voorschrift (6.12). In de wrapper template specificaties werd onterecht nog een UZI vereist voor de verantwoordelijke/mandaterende (overseer). Deze extra eis is verwijderd uit het ControlAct wrapper template voor het voorschrift.
  • Issue MP-104: Beoogd verstrekker moet URA-nummer hebben. Volgens de specificaties moet de beoogd verstrekker geïdentificeerd worden met een URA-nummer, maar dit stond nog niet in het template (9017). Dit is hersteld in het bestaande template.

​​Het XML-schema is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 6.12.6. Kwalificaties vinden op basis van dit materiaal plaats.