Informatiestandaard

Digitale receptenverkeer NEN7503

De Wet op Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) stelt via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) dat zorgaanbieders en IT-leveranciers voor het digitale receptenverkeer moeten voldoen aan de norm NEN7503 met als titel Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en verstrekken van medicatie.

Een NEN-norm wordt normaliter om de vijf jaar bijgesteld. Bij een informatiestandaard is het gebruikelijk om jaarlijks een vernieuwde versie uit te brengen. Om de geldigheid van vijf jaar voor de NEN te behouden is daarom in de NEN7503 gekozen om naar deze webpagina te verwijzen, waar de geldende informatiestandaard terug te vinden is. Deze informatiestandaard is een subset van de uitgebreidere MP9 en de subset is alleen ingeperkt door de scopebepaling van de NEN- en ISO-indelingen.

Scope van NEN7503

NEN7503 specificeert de eisen waaraan informatiesystemen en elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers van medicatievoorschriften en verstrekkers van geneesmiddelen moeten voldoen. Het gaat hierbij specifiek over de elektronische vastlegging en uitwisseling van medicatieafspraken, verstrekkingsverzoeken, toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen. Daarbij gaat het ook om additionele berichten, zoals een voorstel om een nieuwe medicatieafspraak of nieuw verstrekkingsverzoek aan te maken of wijzigings- en stopverzoeken rondom medicatievoorschriften en -verstrekkingen.

Medicatieproces 9

Medicatieproces versie 9 maakt onderscheid tussen logistieke en therapeutische informatie. Het functioneel ontwerp licht dit uitgebreid toe. De publicatie vanuit ART-DECOR bevat een uitwerking van dataset, scenario’s, HL7-templates en bijbehorend XML-materiaal. De geldende versie wordt ook wel de baseline genoemd. De huidige baseline is MP9 2.0.0 bèta.

Functioneel ontwerp

Hieronder vindt u het functioneel ontwerp voor de verschillende scenario’s:

  • Voor het verzenden van een medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek klikt u op proces voorschrijven.
  • Voor het verzenden van een toedieningsafspraak en verstrekking klikt u op proces ter hand stellen.

Het functioneel ontwerp voor het proces voorschrijven vindt u door onderstaande icoon te klikken. Het functioneel ontwerp voor het proces ter hand stellen vindt u door onderstaande icoon te klikken.

Uitwisselformaten

MP9 2.0.0 bèta is uitgebracht in overleg met de Expertgroep Medicatieproces en de betrokken IT leveranciers. Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.