​​​​​Gestandaardiseerde elektronische medicatieoverdracht zorgt ervoor dat medicatiegegevens voor de juiste personen op het juiste moment en op de juiste wijze beschikbaar zijn. Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter medicatiebewaking uitvoeren, samen​werken in de keten én voldoen aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard die bovengenoemde richtlijnen ondersteunt.​ 

​​Release 6.12.7

​Alle gepubliceerde versies

​Functioneel ontwerp

​ART-DECOR (oa dataset)

​ART-DECOR (HTML, schematron en XML)


De actuele versie van de informatiestandaard voor medicatieprocessen is 6.12.7. In deze versie is een fix aangebracht ten opzichte van 6.12.6​:

  • Condities query. Er ontbraken validaties voor statusCode/responseModalityCode/ responsePriorityCode bij query template 9034 (contraindicaties 6.12). Dit is hersteld.

​​Het XML-schema is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 6.12.6. Kwalificaties vinden op basis van dit materiaal plaats. 

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.​


reacties