​​​​​De richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten​’ houdt in dat  zorgverleners die voorschrijven, verstrekken en toedienen over een medicatieoverzicht moeten beschikken. 


Het overzicht moet tenminste de volgende elementen bevatten:
1.a. voorgeschreven medicatie, inclusief sterkte, dosering;
1.b. ter hand gestelde (verstrekte) medicatie;
1.c. toegediende medicatie, inclusief toedieningsvorm van geneesmiddel;
1.d. Gebruikte medicatie met gebruiksperiode, inclusief eventuele vermelding dat het gebruik van een geneesmiddel voortijdig is gestopt;
2. gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur);
3. de reden van starten/stoppen/wijzigen van medicatie en de initiator hiervan;
4. 1e voorschrijver en actuele voorschrijver;
​5. de apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt; 
basale patiëntkenmerken: burger service nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt;
6. afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel co-morbiditeit;
7. afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie / intolerantie en ADE (ernstige bijwerkingen).

​Op aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt:
9.    laboratoriumgegevens;
10.  indicatie, indien nodig om de dosering te kunnen beoordelen.

Beschikbare standaarden voor het medicatieoverzicht

Voor het elektronisch samenstellen van het medicatieoverzicht stelt Nictiz standaarden beschikbaar. Deze standaarden kunnen ICT-leveranciers inbouwen in computersystemen, zodat zorgverleners de bovenstaande medicatiegegevens van de patiënt uit verschillende zorgsystemen combineren tot één medicatieoverzicht. Zorgverleners hoeven dan geen verzoek voor een medicatieoverzicht meer te faxen en op een antwoordfax te wachten. Zij halen de benodigde gegevens elektronisch op wanneer zij dat nodig hebben. Zie informatiestandaard voor medicatieveiligheid​.

​De standaarden voor element 1.c., 1.d., 2, 3 en 9 zijn nog niet zo ver. Deze standaarden zijn met zorgverleners en ICT-leveranciers ontwikkeld, maar moeten nog getest worden om aan te tonen dat ze aan de kwaliteitseisen voldoen. Na goedkeuring worden deze pre-standaarden ‘gepromoveerd’ tot standaard en gepubliceerd op de Nictiz-website. 


reacties