Gestandaardiseerde elektronische medicatieoverdracht zorgt ervoor dat medicatiegegevens voor de juiste personen op het juiste moment en op de juiste wijze beschikbaar zijn. Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter medicatiebewaking uitvoeren, samenwerken in de keten én voldoen aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Daarnaast moeten zorgverleners die medicatie voorschrijven, vanaf 1 januari 2014 voldoen aan de richtlijn Elektronisch Voorschrijven van de KNMG. Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard die bovengenoemde richtlijnen ondersteunt.​ 

​​Pre release​Alle gepubliceerde versies
​Functioneel ontwerp​ART-DECOR (oa dataset)​ART-DECOR (HTML, schematron en XML)


Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.​

reacties