​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Deze pagina geeft u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaarden paramedische zorg. 

De standaarden zijn gebaseerd op de Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut​. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Nederlands Huisartsen Genootschap​ (NHG) hebben in samenwerking met Nictiz de richtlijn gerealiseerd voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. De richtlijn maakt de samenwerking tussen deze zorgverleners inzichtelijk en geeft handvatten voor de digitale informatie-uitwisseling. 

Release 1.0 HL7v3-implementatiehandleiding CDA eParamedici

Softwareleveranciers van huisarts- en  paramedici-systemen implementeren de overdrachten aan de hand van de HL7v3-implementatiehandleiding CDA eParamedici.

Voor de overdracht is gekozen voor de HL7v3 Clinical Document Architecture Release 2 standaard. Dit is een XML-gebaseerde standaard die uitgegeven is door HL7 International​. ​​​​

Als ik deze standaard implementeer, wat krijg ik dan te zien?

Hieronder treft u enkele voorbeelden* van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de bovengenoemde implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd.

​Verwijsbrief (van huisarts naar ​​fysiotherapeut)​Consultantwoord (van fysiotherapeut naar huisarts) ​Eindverslag (van fysiotherapeut naar huisarts)​DTF pluis (van fysiotherapeut naar huisarts)

​*De voorbeelden zijn fictief, de tekstregels met een sterretje ervoor geven aan waar de informatie vandaan komt en de tekstregels met een rondje ervoor geven de informatie weer die de huisarts of fysiotherapeut te zien krijgt.
reacties