Registratie aan de bron voor kind en gezin

Registratie aan de bron voor kind en gezin

​​​​​Als een kind langdurig ziek is of acute zorg nodig heeft, zijn er vaak verschillende kinderverpleegkundigen betrokken bij het zorgproces. Vaak gaat die uitwisseling van informatie tussen verschillende partijen moeilijk. Bovendien is de kwaliteit van de geregistreerde gegevens regelmatig onvoldoende. Vaak is het nodig dat ouders en verzorgers een oogje in het zeil houden, om fouten te voorkomen.

Onderzoek uit 2014 van V&VN kinderverpleegkunde en Nictiz bevestigt deze bevindingen. Er bleken veel knelpunten te bestaan in de verpleegkundige overdracht voor kindzorg. Dit brengt risico’s met zich mee voor het zieke kind en het gezin.

Informatiestandaard voor betere overdracht

Met alle betrokken partijen uit het veld is geconstateerd dat het nodig is om tot een betere overdracht van gegevens van (ernstig) zieke kinderen te komen. De standaard ‘Generieke Overdrachtsgegevens voor kind en gezin’, moet hiervoor zorgen. Hierbinnen worden Zorginformatie bouwstenen zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) opgeleverd, en komt er een richtlijn over hoe deze gebruikt kunnen worden. Een onderdeel van de ZIB’s is de Nationale Kernset Patiëntproblemen die uitgebreid wordt met patiëntproblemen voor kindzorg.​ Het uitgangspunt van de overdracht is dat gegevens die relevant zijn voor het zorgproces eenmalig in het dossier van de patiënt worden​ vastgelegd (registratie aan de bron) en dat ze vervolgens op verschillende plekken kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de overdracht. Door het eenduidig registreren in het dossier is het mogelijk om een standaard overdracht uit het dossier te genereren, wat de kinderverpleegkundige geen extra handeling kost. ​

Het project en relatie tot het Medisch Kindzorgsysteem (MKS)

In 2015 is er veel veranderd in de wet- en regelgeving rond de zorg voor kind en gezin. De grens tussen het domein van het ziekenhuis en het domein van de thuiszorg zal steeds meer verdwijnen. Om dit op te vangen is met diverse samenwerkende partijen het Medische kindzorg systeem (MKS) ontwikkeld. Belangrijk onderdeel hierbij is het opstellen van een gezamenlijk zorgplan, waarbij de (kinder)arts in het ziekenhuis eindverantwoordelijk is, ook voor de zorg voor het kind thuis. Het registeren en uitwisselen van eenduidige informatie (overdracht), is een belangrijke voorwaarde voor het continueren van het zorgplan. De ontwikkelde zorginformatie bouwstenen in het project ‘Standaard generieke overdrachtsgegevens kind & gezin’ voorzien in deze behoefte. ​

Meer informatie

Nieuwsberichten

Onderzoeksrapport

Wilt u meer weten over dit project, of wilt u de standaard implementeren in uw zorgpraktijk? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk, duijvendijk​@nictiz.nl​.