Jaarlijks vinden circa 300.000 verpleegkundige overdrachten plaats in Nederland. Met behulp van de gestandaardiseerde verpleegkundige overdracht (informatiestandaard eOverdracht) is er een minder grote kans op fouten bij verslaglegging en meer tijd voor zorg voor de patiënt. Verpleegkundigen zijn aanzienlijk minder tijd kwijt aan administratieve handelingen. De standaard beschrijft welke informatie bij de verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet worden. Dit zorgt voor een eenduidige, volledige en digitale gegevensoverdracht.  

 


Publicaties om de verpleegkundige overdracht te optimaliserenKennis en ervaringen uitwisselen in het iCare platform

Het iCare platform wisselt één a twee keer per jaar kennis en ervaringen uit om gezamenlijk te werken aan oplossingen voor ICT-uitdagingen in de caresector. Samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de caresector organiseert Nictiz deze bijeenkomsten. Een van de producten die vanuit het platform is ontwikkeld, is het Referentiedomeinenmodel care (RDC). Het RDC ondersteunt care-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Wilt u deelnemen aan het iCare platform of heeft u suggesties ten aanzien van het RDC, neem dan contact op met Lisanne van der Molen​.​


reacties