Terminologie- en codestelsels

​​​​​​​​​Informatie-analisten en terminologen maken in overleg met zorgverleners en ICT-leveranciers een (medisch-) technische vertaling van de gegevens uit de datasets. Dit doen zij op basis van terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT, ICD-10 en LOINC) die in ICT-systemen van zorgverleners geïmplementeerd kunnen worden. Op deze manier worden gegevens eenduidig vastgelegd en gecodeerd.
​​Wat is het?​​​ ​Methodieken en systemen om op een gestructureerde manier medische gegevens en begrippen eenduidig vast te leggen. Dat kan ook zijn in de vorm van een classificatie structuur waarin de onderlinge samenhang is weergegeven en/of voorzien van een codering waarmee de vastlegging en verwerking in geautomatiseerde systemen wordt ondersteund.​​
​W​aarom is het nodig?​ ​Zorgverleners gebruiken meerdere medische termen om een aandoening aan te duiden. Zo kan een cardioloog kiezen uit tien medische termen om een hartaanval te registreren. Daarnaast gebruiken zorgverleners uiteenlopende afkortingen om snel medische termen te benoemen. Om medische gegevens in geautomatiseerde systemen voor meerdere doeleinden te gebruiken, is het essentieel dat deze medische gegevens begrijpelijk en gecodeerd worden opgeslagen. Toepassing van codestelsels maakt het voor informatiesystemen mogelijk om op basis van de onderlinge samenhang van gegevens en interpretatie van informatie ook aanvullende functionaliteit als decision support en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.​
​Wie is er bij betrokken?​ ​Terminologie- en codestelsels worden gebruikt als onderdeel van de dataset die is gedefinieerd. De uitwerking gebeurt door informatiedeskundigen en de resultaten worden geverifieerd bij de gebruikers (zorgverleners) en leveranciers.​​​
​Voorbeelden​