Handreiking interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains

Regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) zijn ontstaan uit samenwerkende zorginstellingen (vooral ziekenhuizen) die onderling medische informatie willen uitwisselen via betrouwbare infrastructuren. RSO’s verzorgen de infrastructuren waarover samenwerkende zorginstellingen medische informatie veilig en betrouwbaar kunnen uitwisselen in een bepaalde regio. Een op internationale standaarden gebaseerde infrastructuur die door steeds meer RSO’s wordt ingezet, is XDS ​(Cross-enterprise Document Sharing). XDS maakt het mogelijk om informatie (beelden, verslagen, brieven, samenvattingen, opdrachten, workflows et cetera) te delen met de andere zorginstellingen die in het regionale netwerk zijn aangesloten. Op basis van gestandaardiseerde toestemmingsprofielen kunnen ziekenhuizen, maar ook huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, kortom alle bij de zorg rondom een patiënt betrokkenen, medisch relevante informatie delen en zo de zorg beter en efficiënter maken. En dit geldt zeker ook voor de patiënt zelf.

​Regionale samenwerkingsorganisaties die in het Regioplatform zijn verenigd hebben Nictiz gevraagd om een document op te stellen met afspraken en inrichtingsprincipes waarmee veilige, betrouwbare en interoperabele uitwisseling van medische beelden en documenten tussen de regionale netwerken mogelijk wordt. Dit betekent, dat op alle lagen van interoperabiliteit afspraken worden vastgelegd voor de inrichting van XDS netwerken (Affinity Domains): hoe om te gaan met de wet- en regelgeving, welke contracten moeten de betrokken zorgorganisaties opstellen, wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel, welke werkprocessen worden ondersteund, welke keuzes maken we op het gebied van de technische inrichting, et cetera.

De Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains bestaat uit een uitgebreide set van uitgangspunten, randvoorwaarden, afspraken, richtlijnen, methodieken en voorbeeldcontracten, die door de regionale organisaties kunnen worden gebruikt voor de inrichting van hun organisatie en infrastructuur. Deze afspraken zijn vastgelegd op alle lagen van interoperabiliteit, die ook het uitgangspunt voor de hoofdstukindeling zijn.

De Handreiking vormt de basis van een toetsbare set aansluitvoorwaarden waaraan een XDS Affinity Domain zich dient te houden voor interoperabele uitwisseling tussen XDS netwerken. Het is tevens een kwaliteitscriterium voor de inrichting van een interregionale infrastructuur. Op basis van de Handreiking kan een consistente, betrouwbare en veilige uitwisseling van medische informatie tussen verschillende XDS Affinity Domains worden gewaarborgd. De handreiking is ook naar het Engels​ vertaald.​

Verwachte voordelen

De Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains:

  • is het resultaat van een vraag vanuit de RSO’s zelf, waardoor het draagvlak breed is;
  • vormt een praktische implementatiegids van XDS Affinity Domains, op alle niveaus van interoperabiliteit. Het vormt de basis voor afspraken tussen Affinity Domains over inrichting en configuratie. Dit verhoogt de kwaliteit en consistentie van de systemen;
  • maakt gebruik van bestaande internationale standaarden en profielen, maar legt ook onderdelen vast op landelijk niveau. Dit voorkomt onduidelijkheden en ‘locale’ oplossingen, waardoor de kwaliteit van de oplossing beter is gewaarborgd;
  • maakt betere afspraken met leveranciers en systeeminrichters mogelijk. Door verwijzing naar de Handreiking zijn geen lange specificatietrajecten meer nodig, ontstaat er een consistent kwaliteitsniveau, en biedt de mogelijkheid om gezamenlijk nieuwe functionaliteiten te realiseren op basis van dezelfde infrastructuren (vraagbundeling);
  • maakt inkoop transparant, toetsbaar en zorgt voor duidelijke afspraken. Door gestandaardiseerde aanpak kunnen lagere implementatie- en beheerskosten worden gerealiseerd;
  • vormt de basis van een toetsbare kwaliteitsmeting van de verschillende XDS infrastructuren;
  • onderdelen van de Handreiking kunnen op den duur ook internationaal worden geïntroduceerd (zoals de inrichting van de XDS metadata), waardoor een breder draagvlak en gezamenlijke ontwikkeling mogelijk wordt.