Kwalificatiecentrum

Kwalificatieproces

Kwalificatie van de toepassingen die in de zorg worden gebruikt, is nodig om aan te kunnen sluiten op de landelijke basisinfrastructuur. Samen met partijen uit het zorgveld maakt Nictiz informatiestandaarden voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Als het zorginformatiesysteem voldoet aan de informatiestandaard dan kent Nictiz de zogeheten ‘XIS-kwalificatie’ toe. Met deze kwalificatie weet een zorgverlener dat zijn zorginformatiesysteem op gestandaardiseerde en correcte wijze de medische informatie uitwisselt.

Het kwalificatieproces kent de volgende stappen:

Stap 1. Aanmelden
Stap 2. Kwalificatieplanning
Stap 3. Kwalificatie-uitvoering
Stap 4. Controle
Stap 5. Hertesten
Stap 6. Afronden/kwalificatie behaald

Stap 1. Aanmelden

Nadat een softwareleverancier een informatiestandaard in zijn informatiesysteem heeft geïmplementeerd kan het kwalificatieproces starten. Om het kwalificatieproces te starten kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar kwalificatie@nictiz.nl​. Geef daarbij aan om welke applicatie het gaat en voor welke rol(len) u deze applicatie wilt kwalificeren. Na aanmelding neemt een van onze experts binnen 2 werkdagen contact met u op. Klik hier voor meer uitleg over de rollen.

Let op: voor de standaarden MP9, CiO en Lab2Zorg meldt u zich bij het Validatieloket van het programma Samen voor Medicatieoverdracht. Dit doet u via deze link.

Stap 2. Kwalificatieplanning

Nadat u zich heeft aangemeld en het kwalificatiecentrum de benodigde gegevens heeft ontvangen, ontvangt u van ons:

  • ​​Kwalificatiescripts;
  • Gegevens om de applicatie aan te sluiten op de kwalificatiesimulator;
  • Gegevens om in te loggen op de kwalificatiesimulator (webbased).

U kunt nu de connectiviteit met de kwalificatiesimulator testen. Neem contact met ons op als we u daarbij kunnen ondersteunen.

Eén van de voordelen van het gebruik van de simulator is dat het schema- en schematron-validaties uitvoert op de verstuurde berichten. Het validatieresultaat is door de leverancier zelf direct in te zien. Hierdoor kan direct worden gecontroleerd of de verstuurde inhoud voldoet aan de informatiestandaard.

Voordat een kwalificatie plaatsvindt vragen we u eerst de dossiers uit het kwalificatiescript in te voeren in de eigen applicatie en zelf vooraf te testen op onze kwalificatiesimulator.

Als deze fase afgerond is, gaat het Kwalificatiecentrum samen met u een moment van kwalificatie inplannen.

Stap 3. Kwalificatie-uitvoering

Samen starten we nu de kwalificatie van uw zorgtoepassing. Het kwalificatiecentrum verzamelt de verstuurde berichten. De softwareleverancier levert schermafdrukken aan bij het kwalificatiecentrum, waaruit blijkt dat de informatie goed is binnengekomen. Wij vragen u deze gegevens te mailen naar kwalificatie@nictiz.nl.

Stap 4. Controle

Vervolgens controleert het kwalificatiecentrum:

  • ​​Of er is voldaan aan de eisen die betrekking hebben op de medische inhoud van de uitwisseling;
  • Of de gegevens op de juiste manier worden getoond aan de gebruiker.

De controle van een kwalificatie neemt maximaal twee weken in beslag. In de meeste gevallen nemen we eerder contact met u op om eventuele bevindingen terug te koppelen.

Stap 5. Hertesten

Als er bevindingen zijn gedaan tijdens de controle van een kwalificatie, kan dat soms aanleiding geven tot aanpassingen in de eigen applicatie en een nieuwe ronde in de kwalificatie. In dat geval zal in overleg met u een hertest gepland worden.

Stap 6. Afronden/kwalificatie behaald

Als alle inhoudelijke controles zijn afgerond, kent het Kwalificatiecentrum de ‘XIS-kwalificatie’ toe. Met deze kwalificatie weet een zorgverlener dat zijn informatiesysteem op gestandaardiseerde en correcte wijze medische informatie uitwisselt. In het XIS-kwalificatie-overzicht vindt u welke softwareleveranciers de kwalificatie hebben ontvangen. Nictiz zal de applicatie vermelden op de website met daarbij de rol waarvoor gekwalificeerd is. Voor de acceptatietesten om aan te sluiten op de landelijke basisinfrastructuur verwijzen wij u naar de website van VZVZ-website.