Kwalificatiecentrum

Uitleg rollen

Rol

Omschrijving

Voor en door wie?

Vaste huisarts

Geeft inzage in een samenvatting van zijn of haar dossier van een patiënt; kan een waarneemconsult van een huisartsenpost ontvangen en verwerken in zijn of haar dossier.

Huisartsen

Waarnemend huisarts

Kan de samenvatting van het dossier van een patiënt bij een huisarts opvragen; Kan de gegevens van het waarneemconsult terugsturen aan de vaste huisarts.

(Waarnemende huisartsen)

Medicatieverstrekker

Geeft inzage in de door hem/haar verstrekte medicatie.

Apotheker en apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapotheker

Medicatieraadpleger

Kan gegevens over de verstrekte medicatie raadplegen.

Artsen en apothekers

Conditie-vaststeller

Geeft inzage in de geconstateerde/gediagnosticeerde intoleranties, contra-indicatie en allergieën (ICA).

Artsen en apothekers

Medicatiebewaker

Kan ICA-gegevens raadplegen en bijvoorbeeld gebruiken bij voorschrijven/verstrekken van medicatie.

Medicatie voorschrift sturend systeem (zonder EH)

Stuurt vooraankondiging van het voorschrift naar de ontvanger.

Artsen

Medicatie voorschrift ontvangend systeem (zonder EH)

Ontvangt vooraankondiging van het voorschrift.

Apothekers

JGZ-dossieroverdrager

Kan een JGZ-dossier versturen en draagt hiermee de verantwoordelijkheid voor het kind over aan een andere JGZ-organisatie.

JGZ-instellingen

JGZ-dossierontvanger

Kan een JGZ-dossier ontvangen en neemt hiermee de verantwoordelijkheid van het kind van de JGZ-dossierovrager over.

JGZ-instellingen

JGZ-vaccinatieuitvoerder

Voert een vaccinatie uit en kan vervolgens de vaccinatie versturen. De vaccinatieuitvoerder kan ook een vaccinatiestatus opvragen bij de vaccinatiecoördinator.

JGZ-instellingen

JGZ-vaccinatiecoördinator

Coördineert de vaccinaties bij kinderen. Hiertoe ontvangt de vaccinatiecoördinator de vaccinaties en kan het een vaccinatiestatus van een kind opleveren als daar om gevraagd wordt.

RIVM

JGZ-hielprikuitvoerder

Kan een hielprikopdracht ontvangen om een hielprik uit te voeren.

JGZ-instellingen

JGZ-hielprikcoördinator

Kan een hielprikopdracht versturen om een hielprik te laten uitvoeren.

RIVM