Kwalificatiecentrum

XIS-kwalificatie

Het kwalificatiecentrum toetst of de implementatie van de volgende informatiestandaarden correct is: huisartswaarneemgegevens (voor dossierhouders en waarnemers), medicatiegegevens (voor verstrekkers en voorschrijvers) en dossieroverdracht in de jeugdgezondheidszorg. Als het informatiesysteem voldoet aan de informatiestandaard, dan kent het kwalificatiecentrum de ‘XIS-kwalificatie’ toe. Met deze kwalificatie weet een zorgverlener dat zijn informatiesysteem op gestandaardiseerde en correcte wijze medische informatie uitwisselt. Onderstaand een overzicht van softwareleveranciers die zijn gekwalificeerd voor juiste implementatie van informatiestandaarden. Opt-in betekent dat het pakket de mogelijkheid geeft om de toestemming van de patiënt (voor het verwerken van medische gegevens) in het systeem te verwerken. Meer over de uitleg van de rollen.

XIS-leverancier Applicatie Versie Rol Kwalificatie- datum Versie
 informatiestandaard
 
Asterisque Asterisque 18Q3 Medicatieraadpleger 30-07-2018 6.12.8  
Advanced Health & Care Adastra 3.16 Waarnemend huisarts 26-2-2014 6.10.0.0  
   Adas tra 3.16 Medicatiebewaker 18-06-2014 6.12.0.0  
  Adastra 3.16 Medicatieraadpleger 24-09-2014 6.12.0.0  
Allegro Sultum BV MLCAS 2.0 JGZ-dossieroverdrager
JGZ-dossierontvanger
06-11-2013 6.12.3.0  
  MLCAS 2.01 JGZ-vaccinatieuitvoerder
Bericht 1, 2, 3, 4 en 7
20-01-2016 6.12.7.0  
  MLCAS 2.01 JGZ-hielprikuitvoerder
Bericht 5
28-04-2015 6.12.7.0  
CareSoft BV FarmaSys 20100901 Medicatieraadpleger
Medicatiebewaker
Medicatieverstrekker
01-12-2010 6.0.5.0  
  FarmaSys 2012.03 Medicatieraadpleger
Medicatiebewaker
Medicatieverstrekker
01-12-2010 6.0.5.0  
  FarmaSys 2018-01 Medicatieverstrekker 06-02-2018 6.12.2  
  FarmaSys 2018-01 Conditie-vaststeller 06-02-2018 6.12.7  
  FarmaSys 2018-01 Medicatiebewaker 27-02-2018 6.12.7  
Centric OpenCareJGZ 6.1.0.00 JGZ-dossieroverdrager
JGZ-dossierontvanger
18-04-2016 6.12.8.0  
  OpenCareJGZ 6.4.0.00 JGZ-vaccinatieuitvoerder
Bericht 1,2,3,4 en 7
04-10-2017 6.12.8.0  
CGM MIRA 4.X  Medicatieverstrekker 01-12-2010 6.0.5.0*  
  MIRA 4.X Vaste huisarts 01-12-2010 6.0.5.0*  
  MIRA 4.X Medicatiebewaker
Conditie-vaststeller
08-08-2013 6.10.0.0  
  CGM Apotheek 2.8 Medicatie raadpleger 2-8-2018 6.12.8  
  CGM Arts 2.8 Medicatie raadpleger 2-8-2018 6.12.8  
  CGM Apotheek 1.10 Medicatievoorschrift ontvangend systeem (zonder EH) 19-07-2016 6.12.3.0  
  CGM Huisarts 2.5 Waarnemend huisarts 18-04-2018 6.10.1.3  
ChipSoft B.V. CS-Ezis 5.x Medicatieraadpleger 01-12-2010 6.0.5.0  
  CS-Ezis 5.x Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) 19-2-2016 6.12.2.0  
  HiX 6.x Medicatieverstrekker 02-02-2017 6.12.3.0  
  HiX 6.x Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) 23-02-2015 6.12.2.0  
  HiX 6.x Medicatieraadpleger 01-04-2014 6.10.0.0  
  HiX 6.x Medicatiebewaker 01-10-2017 6.12.6  
CNS Connect CNS Connect 3.1810 Medicatieraadpleger 19-10-2018 6.12.8  
DXC/CSC/iSoft MicroHis 13.5 Medicatieraadpleger 13-01-2017 6.12.3.0  
  MicroHis 13.6 Vaste huisarts 09-10-2017 6.10.1.3  
  MicroHis 13.5 Medicatiebewaker 13-01-2017 6.12.3.0  
  MicroHis 13.5 Conditie-vaststeller 22-09-2016 6.12.3.0  
  TMV 6.30 Medicatieraadpleger 19-02-2016 6.12.2.0  
Diasoft Diamant 2 3.11 Medicatieraadpleger 20-08-2018 6.12.8  
Digitalis Statusscoop 1.0 Medicatieraadpleger 10-11-2013 6.10.0.0  
  Statusscoop 1.0 Medicatiebewaker 10-11-2013 6.10.0.0  
  Statusscoop 1.0 Raadpleger labgegevens 30-09-2013 6.10.0.0  
VANAD E.Novation LSP Connect Viewer 1.1 1.1 Medicatiebewaker 25-06-2015 6.12.2.0  
  LSP Connect Viewer 1.0 1.0 Medicatieraadpleger 05-01-2013 6.10.0.0  
Eljakim IUVENELIS 1.8.0 JGZ-vaccinatieuitvoerder
Bericht 1, 2, 3 en 4
21-03-2017 6.12.8.0  
  IUVENELIS 1.13.0 JGZ-vaccinatieuitvoerder
Bericht 7
25-08-2017 6.12.8.4  
  IUVENELIS 1.13.0 JGZ-hielprikuitvoerder Bericht 5 25-08-2017 6.12.8.4  
  IUVENELIS 1.17.0 JGZ-dossieroverdrager
JGZ-dosserontvanger
22-01-2018 6.12.8.5  
Epic Epicare 2012 en 2014 Medicatieraadpleger 22-1-2014 6.10.0.0  
  Epicare 2016 Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) 26-10-2016 6.12.2.0  
Farmedvisie FarmedRX 2015_09 Medicatieraadpleger 14-07-2015 6.12.2.0  
  FarmedZ 2015_09 Medicatieraadpleger 14-07-2015 6.12.2.0  
Finalist GGiD 0.8 JGZ-Vaccinatieuitvoerder Bericht 1,2,3,4 en 7 02-05-2018 6.12.9.1  
Forecare forMedication 1.0 Medicatieraadpleger 01-05-2015 6.12.0.0  
Gino BV Kidos 11 JGZ-dossieroverdrager
JGZ-dossierontvanger
05-11-2013 6.12.3.0  
  Kidos 16 JGZ- vaccinatieuitvoerder

Bericht 1, 2, 3, 4 en 7

05-10-2015 6.12.8.0  
  Kidos 16 JGZ-hielprikuitvoerder

Bericht 5

05-10-2015 6.12.8.0  
Isala ICT Eridanos 7.x Medicatieraadpleger 05-06-2014 6.12.2.0  
Labelsoft Clinical IT/CGM Callmanager 4.1 Waarnemend huisarts 16-06-2016 6.10.0.1  
  Callmanager 4.1 Medicatieraadpleger 15-09-2016 6.12.3  
  Callmanager 4.1.14 Medicatie bewaker 29-03-2018 6.12.4  
  WebHIS Zorgdossier 841 Vaste huisarts 17-05-2018 6.10.1.3  
Medimo BV Medimo 2017-2 Medicatieverstrekker 09-06-2017 6.12.3.0  
  Medimo 2017-2 Conditie-vaststeller 09-06-2017 6.12.3.0  
  Medimo 2018-3 Medicatiebewaker 26-06-2018 6.12.8  
  Medimo 2018-3 Medicatieraadpleger 26-06-2018 6.12.8  
Microbais/CGM Aposys 5321 B03 Medicatieraadpleger
Medicatieverstrekker
09-06-2017 6.12.2.0  
  Aposys 5321 B03 Medicatiebewaker 09-06-2017 6.12.3.0  
  Aposys 5321 B03 Conditie-vaststeller 09-06-2017 6.12.3.0  
Omnihis B.V. Scipio
LSP Connector
4.0
7.2
Vaste huisarts 31-10-2017 6.10.1.3  
  Scipio

LSP Connector

3.5.2

7.1

Conditie-vaststeller 26-10-2016 6.12.3.0  
  Scipio
LSP Connector
4.0
7.2
Medicatieraadpleger 03-07-2017 6.12.4  
Orfeus Transhis 8.0.0 Vaste huisarts 19-06-2015 6.10.0.0  
PharmaPartners B.V. Hapicom 2.3 Waarnemend huisarts 14-10-2014 6.10.0.0  
  Hapicom 2.3 Medicatieraadpleger 08-08-2013 6.10.0.0  
  Hapicom 2.2 Conditie-vaststeller 18-12-2013 6.10.0.0  
  Hapicom 2.2 Medicatiebewaker 18-12-2013 6.10.0.0  
  Ha picom 498 Waarnemend huisarts 15-03-2018 6.10.1.3  
  Medicom 2012-1 Vaste huisarts 01-05-2012 6.10.0.0  
  Medicom 2.2 Conditie-vaststeller 18-12-2013 6.10.0.0  
  Medicom 2.2 Medicatiebewaker 18-12-2013 6.10.0.0  
  Medicom 498 Vaste huisarts 15-03-2018 6.10.1.3  
  Pharmacom 2.0 Medicatieraadpleger
Medicatieverstrekker
08-08-2013 6.10.0.0  
  Pharmacom 2.2 Conditie-vaststeller 18-12-2013 6.10.0.0  
  Pharmacom 2.2 Medicatiebewaker 18-12-2013 6.10.0.0  
  Pharmacom 494 Medicatievoorschrift ontvangend systeem (zonder EH) 04-05-2017 6.12.3.0  
PharmaPartners B.V./

HI-Systems

Klinicom 2014 Medicatieraadpleger 03-10-2014 6.12.0.0  
  Klinicom 2014 Medicatiebewaker 03-10-2014 6.12.0.0  
  Zamicom 2014 Medicatieraadpleger 03-10-2014 6.12.0.0  
  Zamicom 2014 Medicatiebewaker 03-10-2014 6.12.0.0  
  ViPharma 16.1 Medicatieraadpleger 03-03-2017 6.10.0.0  
  ViPharma 17.1 Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) 17-01-2018 6.12.2  
Promedico B.V. Promedico-VDF 10 Medicatieraadpleger
Medicatieverstrekker
05-12-2013 6.10.0.0  
  Promedico-VDF 10 Conditie-vaststeller 25-10-2013 6.10.0.0  
  Promedico-VDF 10 Medicatiebewaker 28-10-2013 6.10.0.0  
  Promedico-VDF 10 Vaste huisarts 05-12-2013 6.10.0.0  
  Promedico-VDF 10 Waarnemend huisarts 16-12-2013 6.10.0.0  
  Promedico-ASP 2018.2.0 Vaste huisarts 30-05-2018 6.10.1.3  
  Promedico-ASP 2015.3 Medicatieraadpleger 13-05-2015 6.12.2.0  
  Promedico-ASP 2015.6 Conditie-vaststeller 10-08-2015 6.12.2.0  
  Promedico-APRO LSPv1.0 Medicatieraadpleger
Medicatieverstrekker
29-05-2017 6.12.3.0  
  Promedico-APRO LSPv1.0 Conditie-vaststeller 29-05-2017 6.12.3.0  
  Promedico-APRO LSPv1.0 Medicatiebewaker 29-05-2017 6.12.3.0  
SmartMed SmartMed 3.x Medicatieraadpleger 09-07-2018 6.12.8  
Topicus HAP 8.7 Waarnemend huisarts 11-04-2017 6.10.1.3  
  HAP 7.0 Medicatieraadpleger 25-06-2015 6.12.2.0  
  HAP 7.0 Medicatiebewaker 25-06-2015 6.12.2.0  
  KIS 4.9 Raadpleger van labgegevens 30-09-2013 6.10.0.0  
  Teleview 1.4.1 Medicatiebewaker 12-06-2015 6.12.2.0  
  Teleview 1.2 Medicatieraadpleger 15-08-2013 6.10.0.0  
  Teleview 1.0 Opleveren van labgegevens 30-09-2013 6.10.0.0  
  KD+ 4.0.0 JGZ-dossieroverdrager
JGZ-dossierontvanger
10-06-2016 6.12.8.0  
  KD+ 4.9.0 JGZ- vaccinatieuitvoerder
Bericht 3 e n 4
08-05-2017 6.12.8.0  
  KD+ 4.13.0 JGZ- vaccinati euitvoerder
Bericht 1 en 2
10-07-2017 6.12.8.0  
  KD+ 4.14.0 JGZ- hielprikuitvoerder
Bericht 5
27-07-2017 6.12.8.0  
RIVM/Ordina RIVM-DVP/Praeventis 1.6 JGZ-vaccinatiecoördinator
JGZ-hielprikcoördinator
16-12-2014 6.12.7.0  
Tetra Vidivici V20.20 Medicatievoorschrift ontvangend systeem (zonder EH) 02-10-2017 6.12.4  
  Vidivici 2015 Medicatieverstrekker

Medicatieraadpleger

25-06-2015 6.12.2.0  
  Vidivici V2010 Medicatiebewaker 01-03-2011 6.0.5.0  
  BRICKS Huisarts Juni 2018 Vaste huisarts 04-06-2018 6.10.1.3  
Vertimart Exquise 4.7 Medicatieraadpleger 20-09-2018 6.12.8  
Zorgdoc Zorgdoc/Medver 1.0.2 Medicatieraadpleger 19-11-2015 6.12.2.0  
  Zorgdoc/Curasoft 2.25 Medicatieraadpleger 5-11-2018 6.12.2.0  

* Alleen gekwalificeerd voor compatibiliteit 6.0.5.0