​​​​​​​​​​​​​Nictiz biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten toetsen op correcte implementatie van standaarden. Deze kwalificaties gebruiken leveranciers om aan te tonen dat hun product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. De volgende kwalificaties zijn beschikbaar:

​Kwalificatie van zorginformatiesystemen (XIS)

Samen met het zorgveld maakt Nictiz informatiestandaarden​ voor elektronische uitw​​isseling van patiëntgegevens. In informatiestandaarden staat beschreven met welke berichtstructuur en volgens welke eisen informatie wordt uitgewisseld. Softwareleveranciers passen deze standaarden toe. Nictiz toetst of de implementatie van de volgende informatiestandaarden correct is: huisartswaarneemgegevens (voor dossierhouders en waarnemers), medicatieg​​egev​ens (voor verstrekkers en voorschrijvers) en dossieroverdracht in de jeugdgezondheidszorg.  Als het informatiesysteem voldoet aan de informatiestandaard, dan kent Nictiz de ‘XIS-kwalificatie’ toe. Met deze kwalificatie weet een zorgverlener dat zijn informatiesysteem op gestandaardiseerde en correcte wijze medische informatie uitwisselt. In het XIS-kwalificatie-overzicht vindt u welke softwareleveranciers de kwalificatie hebben ontvangen.

Kwalificatie van netwerkdiensten (ZSP)

Om als leverancier van netwerkdiensten aan te kunnen sluiten op een infrastructuur voor uitwisseling van medische gegevens wordt door het veld vaak een kwalificatie als Zorgserviceprovider (ZSP) vereist. De aspirant-ZSP contracteert in overleg met Nictiz een auditpartij om de audit uit te voeren. Tijdens een audit wordt gekeken naar vertrouwelijkheid, integriteit en continuïteit van de dienstverlening. Op grond va​n het programma van eisen​ stuurt de aspirant-ZSP het auditrapport naar Nictiz. Nictiz zal beoordelen of de ZSP-kwalificatie toegekend kan worden. De kwalificatie geeft een keurmerk voor een veilig transport van medische gegevens. In het ZSP-kwalificatie-overzicht​ vindt u welke netwerkleveranciers gekwalificeerd zijn. 

Tot voor kort was het noodzakelijk voor het ZSP-keurmerk een verbinding met de zorginfrastructuur van het LSP te hebben. Dat is nu geen vereiste meer. Wilt u als aspirant-ZSP ook a​ansluiten op de zorginfrastructuur van het LSP, wendt u dan tot de VZVZ​

reacties