​​​​​De Zorg & ICT beurs is het kennisplatform voor mensgerichte zorginnovatie en vindt plaats in de jaarbeurs Utrecht van 14 t/m 16 maart. Het thema dit jaar is 'de patiënt als partner'. Nictiz haakt bij dit thema aan en verzorgt inhoudelijke presentaties. Wij nodigen je van harte uit om met ons in gesprek te gaan: in de theaters of in onze stand. Je vindt ons in hal 11 standnummer E075 naast de stand van MedMij

Hieronder vind je een overzicht van onze presentaties in de verschillende theaters. Via deze registratielink​ kun je je aanmelden voor de beurs en de presentaties. 

​​Dinsdag 14 maartWoensdag 15 maart
Theater 2
10:00 - 10:30 uur 
​Theater 9
12:00 - 12:45 uur
Theater 2
10:00 - 10:30 uur

​Stand Nictiz E075
​12:00 - 14:00 uur
​Help, mijn computer begrijpt me niet!
Informatiestandaard Medicatieproces
Betere patiëntveiligheid door efficiënte en eenduidige uitwisseling van medicatiegegevens 
​Hoe meet je de kwaliteit van eHealth?
​Gratis consult over Zorg & ICT en eHealth
Coen van Gool, projectleider Classificaties (RIVM) en Pim Volkert, coördinator terminologie (Nictiz)
Bart Molenaar (VZVZ) en Marja Verwoerd (Nictiz) van het programma Medicatieproces en Carine Berendsen namens Patiëntenfederatie Nederland​
​Jaco van Duivenboden, senior adviseur eHealth
Lies van Gennip, directeur Nictiz
​RIVM en Nictiz gaan op de Zorg&ICT beurs met het publiek in discussie over wat Eenheid van Taal betekent en wat er leeft binnen en tussen de zorginstellingen. Middels een workshop willen we actief de dialoog aangaan om zo van zoveel mogelijk kanten de problematiek en mogelijke oplossingen voor het voetlicht te krijgen.
Iedere dag worden in Nederland meer dan 50 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. De nieuwe informatiestandaard Medicatie-proces is ontwikkeld voor registratie en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn en zorgverleners en patiënt. Aan de hand patiëntervaringen rond ziekenhuisopname en -ontslag kijken we samen met u hoe de informatiestandaard Medicatieproces de patiëntveiligheid verbetert en zorgverleners efficiënter kan laten werken.

Een roep om meer digitale zorg, kan steevast rekenen op een tegengeluid: de roep om meer bewijs. eHealth schaalt nog onvoldoende op. Deels komt dat door onbekendheid, deels door financiële barrières. Ook gebrek aan bewijs voor diverse eHealth toepassingen is een drempel voor grootschalige acceptatie. In deze bijdrage gaan we in op dit knelpunt: wat verstaan we onder kwaliteit en "goede eHealth"? Is dat te meten? Nictiz onderzocht dit met het Zorginstituut en gaat graag in gesprek met belanghebbenden over dit actuele thema.Onze directeur Lies van Gennip ontvangt je graag in onze stand om met je in gesprek te gaan ​over gegevensuitwisseling in de zorg (interoperabiliteit), patiëntparticipatie en eHealth. 
​​Woensdag 15 maart 
Theater 7
​13:00 - 13:45 uur
Theater 8
13:00 - 13:45 uur

Theater 9
​13:00 - 13:45 uur
Theater 5
15:00 - 16:00 uur
Informatiestandaard Medicatieproces
Betere patiëntveiligheid door efficiënte en eenduidige uitwisseling van medicatiegegevens 
Wat kan jij MedMij?​Online inzage voor zorggebruikers - perspectieven van artsen, apothekers en zorggebruikers
Patiënt met ICT-tools, partner in acute zorg
Bart Molenaar (VZVZ) en Marja Verwoerd (Nictiz) van het programma Medicatieproces en Carine Berendsen namens Patiëntenfederatie Nederland​.
Indra Henneman, Arina Burghouts (Patiëntenfederatie) en Irene van Duijvendijk, projectleider MedMij/standaarden (Nictiz)Britt von Lettow, adviseur eHealth
​Gert Koelewijn, programmamanager
Iedere dag worden in Nederland meer dan 50 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. De nieuwe informatiestandaard Medicatie-proces is ontwikkeld voor registratie en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn en zorgverleners en patiënt. Aan de hand patiëntervaringen rond ziekenhuisopname en -ontslag kijken we samen met u hoe de informatiestandaard Medicatieproces de patiëntveiligheid verbetert en zorgverleners efficiënter kan laten werken.​​MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil in een veilige online omgeving gezondheidsgegevens van allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken. De patiënt bepaalt welke gegevens hij in deze website of app wil zien en of hij deze wil delen. M​edMij zorgt voor grip op je eigen gezondheidsgegevens. Op 15 maart vertellen wij wat MedMij betekent voor patiënten en over de eerste producten die door MedMij zijn opgeleverd. Zo gaan we in op het MedMij-afsprakenstelsel, de MedMij-standaarden die uitwisseling mogelijk maken en de proefomgevingen waarin we de eerste MedMij-standaarden toetsen. Ook kijken we met u naar de toekomst en wat u kunt MedMij! Kom langs en maak kennis MedMij.​Online inzage voor patiënten. Dat is een van de doelstellingen die in 2014 door minister Schippers is gesteld. Maar wat vinden huisartsen, medisch specialisten hiervan? En gebruiken zorggebruikers (patiënten) het wel? Wat zijn hun ervaringen? De presentatie geeft  antwoorden op basis van resultaten uit de eHealth-monitor 2016 'Meer dan techniek', de tussenrapportage 'Omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen', en het rapport 'eHealth, de apotheker is er klaar voor'. Tips zijn afkomstig van het online kennismagazine 'Online inzage, hoe regel ik dat?!' Tevens zal er ruimte zijn voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.​
​Jaarlijks hebben 7 miljoen mensen in Nederland acute zorg nodig. Wanneer je acute zorg nodig hebt is het belangrijk dat je zorgverleners hetzelfde beeld hebben van je medische gegevens. Gegevens zijn niet altijd beschikbaar. Het online inzien van deze gegevens kan van levensbelang zijn. Landelijk delen zorgverleners gegevens, zoals bij de elektronische overdracht van ambulance naar SEH en de inzage in opnamestops van ziekenhuizen. Er is meer mogelijk, zoals het gebruik van gegevens uit het huisartsdossier en uit wearables. In deze interactieve sessie verkennen we met welke ICT-tools acute patiënten bijdragen kunnen leveren om gegevens te delen met zorgverleners.
​​Donderdag 16 maart 
​Theater 9
09:30 - 10:15 uur
​Theater 2
10:00 - 10:30 uur
​Theater 9
12:45  - 17:30 uur
​Theater 2
15:15 - 15:45 uur
​Het is tijd voor patiëntparticipatie​Blockchain bouwsteen voor digitale zorg?Bijeenkomst over ontwikkeling van gebruiksvriendelijke eHealth. Meer info en inschr​ijving​eID in de zorg, wat betekent het voor u?
​Elisabeth van Schaïk, IKONE Patient Expertise Teamlid en Vincent van Pelt, senior adviseur, Nictiz​Jaco van Duivenboden, senior adviseur eHealth​Bettine Pluut, programmamanager Patientparticipatie Nictiz, Lies van Gennip, directeur Nictiz, ​ sprekers van IKONE, Quli en PharosMerik Seven, programmamanager eID
​eHealth biedt belangrijke kansen voor het toegankelijker en patiëntvriendelijker maken van onze zorg. Digitale zorg kan zelfs een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor patiënten. Maar alleen als we de patiënten direct bij de ontwikkeling en inzet van eHealth betrekken, kunnen we de mogelijkheden ervan optimaal benutten. ​​Blockchain, de technologie achter digitale munt Bitcoin, is veelbelovend. Voor de financiële sector, maar ook voor de gezondheidszorg. Nictiz onderzocht de stand van zaken: wat is blockchain en welke impact kan dit hebben in de zorg? Zijn er al voorbeelden in de praktijk? Nictiz deelt de resultaten en gaat in discussie over de toekomst van blockchain in de zorg.
Gebruiksvriendelijkheid is een voorwaarde voor succesvol gebruik van eHealth. Maar hoe zorg je dat eHealth-diensten gemakkelijk te gebruiken zijn en dat de informatie die wordt overgedragen toegankelijk is? En hoe betrek je patiënten bij dit proces? ​We werken gezamenlijk, met input van patiënten, ontwikkelaars, zorginstellingen en andere betrokkenen tot een overzicht wat gebruiksvriendelijke eHealth is.​ Lies van Gennip, directeur Nictiz zit de bijeenkomst voor. 

​Om het betrouwbaarheidsniveau van online identificatie te verhogen werkt de overheid samen met het bedrijfsleven aan een set van afspraken voor elektronische identificatie en authenticatie (het zogenaamde eID-stelsel) voor het BSN-domein. Hierin liggen afspraken vast over het veilig en gemakkelijk digitaal inloggen en het betrouwbaar identificeren en authentiseren van burgers. Daarmee ontstaat er een nieuwe standaard die meerdere digitale inlogmogelijkheden (sleutels) beschikbaar stelt op hogere betrouwbaarheidsniveaus.


reacties