Standaardisatie

Overzichten

Hoewel het belang van standaarden breed gedragen wordt, is helaas niet altijd duidelijk welke standaarden er zijn en voor welk doel zij gebruikt kunnen worden. Bovendien zijn er meerdere, elkaar aanvullende, standaarden nodig om het gehele proces van gegevensvastlegging en -uitwisseling te realiseren. Concurrentie, overlap of ruimte tussen standaarden maken hun toepassing er niet makkelijker op. Daarnaast circuleren er veel begrippen zoals use-case, interoperabiliteit waardoor het moeilijk is overzicht te houden.

Nictiz heeft daarom twee overzichten gemaakt:

  • Standaarden: met onder andere naam, beschrijving, type, adoptiegraad
  • Begrippen: omschrijving en meer info