Standaardisatie

Overzichten

Hoewel het belang van standaarden breed wordt gedragen, is helaas niet altijd duidelijk welke standaarden er zijn en voor welk doel deze standaarden kunnen worden gebruikt. Bovendien zijn er meerdere, elkaar aanvullende, standaarden nodig om het gehele proces van gegevensvastlegging en -uitwisseling te realiseren. Concurrentie, overlap of ruimte tussen de standaarden maken hun toepassing er niet makkelijker op. Daarnaast circuleren er veel begrippen zoals use-case en interoperabiliteit waardoor het moeilijk is om overzicht te houden.

Nictiz heeft daarom drie handige overzichten gemaakt:

Zorgstandaarden maken gebruik van Object IDentifiers (OID’s). Hierdoor kunnen geregistreerde of uitgewisselde medische gegevens altijd correct geïnterpreteerd worden. ICT-leveranciers gebruiken OID’s zodat zij een standaard op de juiste wijze in hun informatiesysteem voor zorgaanbieders kunnen bouwen. Voor de zorgtoepassingen die Nictiz ontwikkelt, beheert en registreert zij OID’s.