Standaardisatie

Referentiedomeinenmodellen

​Om instellingen te ondersteunen bij verandertrajecten ontw​ikkelen we samen met veldpartijen referentiedomeinenmodellen. Op dit moment zijn voor de volgende sectoren een referentiedomeinenmodel ontwikkeld.​