​​​​​Ziekenhuizen hebben vaak te maken met vergelijkbare vragen en ontwikkelingen rond de inrichting van ICT. In het programma iZiekenhuis delen ze die vragen. Net als kennis en ervaring. Dat levert oplossingen op die voldoen aan toekomstige eisen voor patiëntveiligheid, marktgerichtheid en doelmatigheid. 

Goede informatievoorziening leidt tot effectieve en efficiënte zorgprocessen in ziekenhuizen. Met en voor ziekenhuizen bieden wij daarom ondersteuning bij de inrichting van de informatievoorziening (ICT). Bijvoorbeeld door het bundelen en vastleggen van kennis en best practices rond ICT in ziekenhuizen. Het doel: toepassingen die de visie van uw instelling ondersteunen én praktisch zijn. Als een van de eerste producten van deze bundeling van kennis en best practices uit de ziekenhuizen is het Referentiedomeinenmodel Ziekenhuizen (RDZ)​ samengesteld en opgeleverd. Inmiddels wordt het RDZ doorontwikkeld naar een Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA)​.

Uw gesprekspartner 

Nictiz werkt aan ICT die uw zorgprocessen ondersteunt. De samenwerking met bestuurders is daarin essentieel.  Hebt u vragen of wilt u van gedachten wisselen over ICT in de zorg, dan zijn wij graag uw gesprekspartner.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Smeele​.


reacties