Referentiedomeinenmodellen

iZiekenhuis

Ziekenhuizen hebben vaak te maken met vergelijkbare vragen en ontwikkelingen rond de inrichting van informatievoorziening. Nictiz faciliteert daarom een platform waarop ziekenhuizen hun vragen stellen en kennis en ervaringen kunnen delen: iZiekenhuis.

De gemeenschappelijke deler van iZiekenhuis is het verbinden van ziekenhuizen door het delen van best practices. Dat levert oplossingen op die voldoen aan toekomstige eisen voor patiëntveiligheid, marktgerichtheid en doelmatigheid.

‘iZiekenhuis biedt een platform voor kennisdeling vanuit ziekenhuizen. Collega’s uit ziekenhuizen door het hele land die met dezelfde soort problemen rond informatievoorziening zitten, kunnen elkaar consulteren en adviseren.’

Concrete producten die Nictiz tot nu toe heeft opgeleverd zijn: het Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) en het Referentiedomeinenmodel Ziekenhuizen (RDZ) . Het ZiRA en RDZ ondersteunen ziekenhuizen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDZ is doorontwikkeld naar ZiRA, waardoor RDZ vanaf versie 2.2 is bevroren en niet meer als zelfstandig model wordt onderhouden. De ZiRA is te vinden op www.ziraonline.nl.

Bijeenkomsten

Nictiz organiseert in het kader van iZiekenhuis regelmatig bijeenkomsten in de vorm van werkconferenties en workshops. Daarnaast zijn er digitale omgevingen waarin (ziekenhuis)medewerkers elkaar ontmoeten. Een besloten deel is ingericht specifiek voor ziekenhuismedewerkers die zich onder meer met de architectuur van informatievoorziening bezighouden. Bij de openbare LinkedIn-groep zijn bijvoorbeeld ook ICT-leveranciers aangesloten.

Nictiz werkt aan informatievoorzieningen die zorgprocessen ondersteunen. De samenwerking met onder andere bestuurders, leveranciers en ICT-architecten, is daarin essentieel.

Heeft u vragen of wilt u van gedachten wisselen over informatievoorziening in de zorg, neem dan contact op met Fred Smeele, senior projectleider.