Referentiedomeinenmodellen

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ)

​​Het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) ondersteunt ziekenhuizen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDZ biedt de ziekenhuizen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een ziekenhuis, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Na publicatie van versie 1 in april 2011 hebben veel ziekenhuizen het model met succes en enthousiasme gebruikt. Gebruikers gaven aan dat ze behoefte hebben aan een doorontwikkeling van het RDZ. In versie 2 van het RDZ hebben naast de zorg onderzoek, onderwijs, sturing en verantwoording en bedrijfsondersteuning een plaats gekregen. Het RDZ is doorontwikkeld naar een Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA)​. Het RDZ zelf is daarom vanaf versie 2.2 bevroren en wordt dus niet meer als zelfstandig model onderhouden.

Versie 2.2

In versie 2.2 zijn aan de hand van een dertigtal ‘Request for comments’ uit de ziekenhuizen en verbeteringen aangebracht in het model. De wijzingen zijn te categoriseren in:

  • Verfijning bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten
  • Verbeterde beschrijvingen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten
  • Verbetering beschrijving onderverdeling domeinen
  • Expliciet aandacht voor patiëntveiligheid
  • Gegevensmanagement is benoemd als bedrijfsactiviteit
  • Domein logistiek is herzien

Downloads

Het Referentiemodel versie 2.2 bestaat uit de volgende downloads:

​De bovenstaande documenten zijn ook beschikbaar in een zip-file​.Uiteraard kunt u ook contact opnemen met  Fred Smeele.