Referentiedomeinenmodellen

Referentiedomeinmodel GGZ

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Na publicatie van versie 1.0 worden GGZ-instellingen, maar ook leveranciers uitgenodigd om het model te gaan gebruiken en de ervaringen daarmee, plus eventuele verbeteringen, terug te koppelen aan de auteurs.

Downloads

Het RDG bestaat uit de volgende producten:

Vragen, ondersteuning, ideeën en suggesties

In Projectplace delen GGZ-instellingen ervaringen, kennis en best practices rond ICT-vraagstukken. Ook over het RDG. Het RDG is een levend model en aan wijzigingen en uitbreidingen onderhevig. Wij nodigen u uit om mee te denken over optimalisatie van het model. Als u zich aan wilt sluiten bij het platform en een actieve bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van het RDG, dan kunt u contact opnemen met Daniëlle van der Meer (programmamanager iGGZ).