Patiëntvriendelijke termen in SNOMED

Positief effect op herstel door goede communicatie

Uit onderzoek is gebleken dat goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt een positief effect heeft op herstel, het opvolgen van adviezen, het dagelijks functioneren en het algemeen welbevinden. Ook draagt het bij aan begrip over een ziektebeeld, prognose en mogelijke behandelingen. Patiënten die een goede relatie hebben met hun zorgverlener, kunnen zelfs beter pijn verdragen. Betere gezondheid door betere communicatie en informatie dus. Goede communicatie is van veel factoren afhankelijk. Daarbij is begrip een heel belangrijke. Hoe kun je er nu voor zorgen dat patiënten begrijpen wat zorgverleners over hen vastleggen, zodat ‘informed consent’ en ‘shared decision making’ goed mogelijk is? Juist, door het gebruik van patiëntvriendelijke omschrijvingen.

Met SNOMED verbinden en innoveren we de zorg

Door patiëntvriendelijke omschrijvingen te koppelen aan SNOMED kunnen leveranciers van PGO’s en patiëntportalen deze ook inbouwen . Zo kan de zorgprofessional in zijn eigen medische taal zorginformatie vastleggen en kan de patiënt deze informatie in begrijpelijke omschrijvingen lezen. De zorgprofessional legt bijvoorbeeld ‘anosmie’ en ‘dyspneu door SARS-CoV-2’ vast in het medisch dossier en een patiënt ziet ‘niet kunnen ruiken’ en ‘moeite met ademen door COVID-19 (corona)’ in zijn PGO. Het streven is om SNOMED te voorzien van nog meer patiëntvriendelijke omschrijvingen, zodat nog meer medische termen een begrijpelijke omschrijving krijgen.

 

Contact

Vragen? Meer informatie? Of benieuwd naar een concrete toepassing voor patiëntvriendelijke termen en/of over SNOMED? Neem dan contact op met Natasha Krul, medisch terminoloog bij Nictiz via e-mail: krul@nictiz.nl